Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Kadera

 

 

Jaroslav Kadera

* 17. 1. 1908 – † 24. 9. 1990

Obecní kronikář v letech 1964 až 1970

 

 

Stavitelský příručí a později technický úředník Jaroslav Kadera se narodil 17. ledna 1908 v Soběkurech u Přeštic rolníkovi Josefu Kaderovi a Valburze rozené Rupertové. Do Hostivice přišel v roce 1929 a bydlel v domku Karla Hakla čp. 202.  V roce 1933 se oženil s Marií Šafaříkovou, dcerou mistra sedláře Štěpána Šafaříka z Hostivice čp. 293 a v tomto rodinném domku pak žili dlouhodobě.

Zapojil se do činnosti chovatelského spolku, kde byl v roce 1935 pokladníkem a v letech 1943–1947 místopředsedou.

V roce 1957 se stal členem MNV a hned na ustavující schůzi MNV 31. května 1957 byl zvolen za člena rady MNV. Členem rady zůstal i po volbách v letech 1960 a 1964. Působil rovněž jako předseda školské a kulturní komise. V této funkci se zasloužil o obnovu památek mariánského sloupu a kostela, přičemž do báně na kostelní věži vložili v roce 1970 společně s farářem Evženem Hlaváčkem a ředitelem školy a pozdějším kronikářem Milošem Šrámkem pamětní spis. V roce 1969 zastupoval po dobu nemoci tajemníka MNV Štěpána Arnolda.

V letech 1964 až 1970 byl obecním kronikářem a zápisy nejen sestavoval, ale i do kroniky vlastnoručně zapisoval.

Zemřel 24. září 1990.

 

Působení ve veřejných institucích

 

    

Místní národní výbor Hostivice

Člen MNV (1957–1970?)

Člena rady MNV (1957–1970?)

Předseda školské a kulturní komise (kolem 1970)

Kronikář (1964–1970)

 

Působení ve spolcích

 

Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici

Pokladník (1935) a místopředseda (1943–1947)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Josef Kadera († před 1933), rolník v Soběkurech čp. 67

Matka: Valburga rozená Rupertová († před 1933) z Bukové

 

Manželka

Svatba: 20. února 1933 Hostivice

Marie Šafaříková (* 9. 4. 1911 Hostivice čp. 150 – †),

dcera Štěpána Šafaříka (* 27. 10. 1885 Hostivice čp. 3 – †), mistra sedlářského v Hostivici čp. 293,
syna Antonína Šafaříka, rolníka v Hostivici čp. 3, a Alžběty rozené Škvorové z Hostivice čp. 3,

a Heleny rozené Plockové (* 13. 2. 1891 Kostelec nad Labem čp. 150 – †),
dcery Josefa Plocka, domkáře v Kostelci nad Labem čp. 150, a Anny rozené Koubkové z Kostelce nad Labem čp. 150,

oddaných 6. listopadu 1910 v Kostelci nad Labem

 

Bydliště

Hostivice, Čsl. armády čp. 202 (1929–1933)

Hostivice, Čsl. armády čp. 293 (1933–1990)

 

Odkazy

 

Stránka o obecních kronikách a kronikářích

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 27, fol. 74 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jaroslav Kadera

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003