image003

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA OBECNÍ SAMOSPRÁVY

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Právní úprava -> Zemský zákon č. 7/1864

 

Zákon č. 7 z. z. z roku 1864 – Zřízení obecní království ČeskéhoŘád volení v obcích království Českého

 

 

Zákon č. 7 zemského zákoníku

ze dne 16. dubna 1864

pro království České,

jímžto se vydává zřízení obecní a řád volení v obcích

 

 

S přivolením sněmu Mého království Českého vidí se Mně dle zákona, daného dne 5. března 1862. č. 18 zákoníku říšského, vydati přiložené tuto zřízení obecní a náležející k němu řád volební a naříditi takto:

Čl. I.

Toto zřízení obecní a náležející k němu řád volební mají platnost ve všech obcích Mého království Českého, které nemají vlastního statutu (článek XXII. zákona, daného dne 5. března 1862).

Čl. II.

Ustanovení, obsažená v kapitole první a druhé zřízení obecního, nabývají ihned moci.

Čl. III.

Po pět a čtyřiceti dnech od vyhlášení tohoto zákona počínajíc, budiž dle řádu volebního a podle ustanovení třetí kapitoly zřízení obecního učiněno, aby ustanovena byla nová zastupitelstva obecní.

Čl. IV.

Jakmile se v některé obci nové zastupitelstvo obecní řádně ustanoví, nabude v ní zřízení obecní plné platnosti.

Čl. V.

Až do ustanovení zastupitelstva okresního náleží výboru zemskému vykonávati práva, zastupitelstvu a výboru okresnímu ve zřízení obecním vyhražená.

Čl. VI.

Mému ministru státnímu ukládá se, aby tento zákon ve skutek uvedl.

 

Ve Vídni, dne 16. dubna 1864.

František Josef m. p.

Arcivojvoda Rainer m. p.

Schmerling m. p.

 

Z Nejvyššího nařízení:

Svobodný pán Ransonnet m. p.

 

Prameny

 

·       Kratochvíle Jan (1864): Výklad zřízení obecního, řádu volení v obcích a práva domovského. V Praze, tiskem a nákladem Dr. Eduarda Grégra. Str. 147–148.

·       Žalud Josef (1907): Obecní zřízení a řád volení v obcích království Českého s doplňujícími zákony, nařízeními a instrukcemi, zejména se zákonem chudinským a s příslušnou částí domovského zákona, jakož i obecním zákonem říšským z 5. března 1862. V Praze, nákladem firmy Höfer a Klouček. Osmé, úplně přepracované a rozmnožené vydání.

 

 

 

Zákon č. 7 z. z. z roku 1864 – Zřízení obecní království ČeskéhoŘád volení v obcích království Českého

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Právní úprava -> Zemský zákon č. 7/1864

 

image003