Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1934: 100 let hymny

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

 

Oslava 100 letého trvání národní hymny Kde domov můj

Hostivice, 22. prosince 1934

 

Spolupořadatelé:

Osvětová komise Hostivice

Spolek Hostivít

Odbočka svazu rotmistrů

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

 

Ze sokolské pamětní knihy

 

Osvětová komise a sdružené spolky v Hostivici uspořádaly v sobotu dne 22. prosince 1934 v 8 hod. večer v sokolovně oslavu 100 letého trvání naší národní hymny Kde domov můj s tímto pořadem:

1. Zahájení oslavy před. osv. komise br. Saifrtem

2. Živý obraz uspořádal cvič. sbor Sokola, zpěv přednesl pěvecký spolek Bendl

3. Slavnostní řeč – pan Hořejší, učitel v Hostivici

4. Kde donov můj za doprovodu piana br. Fr. Vrzal

5. Báseň R. Medka Vlasti, pan učitel Hořejší

6. Orám – Spojme se, pěv. spolek Bendl

7. Ukončeno zapěním národní hymny, přednesl pěvecká spolek Bendl z Hostivice

 

Slavnosti zúčastnili se spolky: Hostivít s praporem, Odbočka rotmistrů, sbor dobrovolných hasičů a velké množství obecenstva.

Země česká domov můj!

 

Prameny

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941 -> 1934: 100 let hymny

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003