image003

 

O AUTOROVI

 

Úvod -> O autorovi

 

 

 

V Hostivici žiji od narození a jedna větev mých předků zde hospodařila na statku od 17. století. Na gymnázium jsem nastoupil jako občan Československé socialistické republiky a maturoval již jako občan samostatné České republiky.

 

Už od dětství mě lákalo číst si o tom, jak Hostivice vypadala dříve. Dlouho jsem se spokojil jen s publikací Hostivice – 700 let života a práce a s články v Hostivických měsíčnících, až později jsem se pustil do velmi zajímavých, ale tehdy obtížně srozumitelných Pamětí farní osady Hostivické od Josefa Ptáčka. Počátkem 90. let jsem se těšilHostivickém měsíčníku hlavně na seriál Hostivické grunty od Miloše Šrámka.

 

Prvním znalcem hostivické historie, na kterého jsem se obracel, byl bývalý ředitel hostivické školy Alois Saifrt, kterého s mým dědečkem spojoval zájem o Sokol. Dozvěděl jsem se od něj řadu zajímavostí z historie a zapůjčil mi některé fotografie a především stará čísla Hostivického zpravodaje a Wirthův Soupis památek okresu Kladenského. Skener jsem tehdy ještě neměl k dispozici, ale ke kopírování jsem využil žhavou novinku – laserový xerox.

 

V roce 1994 jsem připravil historickou hru pro děti, ve které jsem spojil skutečné události s fantazií. Proti tomuto přístupu se poměrně ostře ohradil v Hostivickém měsíčníku tehdejší kronikář Ing. Jiří Pergl. Přes toto počáteční nedorozumění jsem si postupně získal Perglovu důvěru a mohl jsem se seznámit s obrovským množstvím dokumentů o hostivické historii, které shromáždil on sám a také jeho otec Ludvík Pergl, dřívější litovický kronikář. Několik let jsem si vystačil s tímto materiálem a vyhýbal jsem se návštěvám oficiálních archivů.

 

Zpočátku mě zajímal především stavební vývoj města a zejména údaje o lidech a společenském dění se mi jevily jako méně zajímavé. Můj zájem o hostivickou historii se ale postupně rozšiřoval. Při bádání mi hodně pomohl rozvoj techniky, bez počítače se skenerem a bez digitálního fotoaparátu bych se neobešel. Jaký je to rozdíl od doby ještě před rokem 2000, kdy se kronikář Jiří Pergl musel spokojit s obyčejnými kopiemi zapůjčených snímků, které sice ukázaly některá místa, ale nebyly použitelné k publikování…

 

Až v roce 2007 mě potřeba získat některé další údaje přivedla do Státního okresního archivu Praha-západ a o něco později i do Státního okresního archivu Kladno. Od té doby jsem již navštívil řadu archivů. Práci usnadňuje postupná digitalizace některých archiválií. Zjištěné poznatky ale často vedou spíše k dalším otázkám a tématům, takže již tak dlouhý seznam toho, co by bylo zajímavé prostudovat a zpracovat, se stále rozšiřuje…

 

Bádání mi usnadňuje to, že moji zálibu sdílejí i ostatní z rodiny. Spoustu dalších informací nebo zapůjčených fotografií jsem získal od řady hostivických patriotů. Jejich jména uvádím na příslušných částech stránek.

 

Tímto webem Hostivické historie naplňuji svoji zálibu v místní historii. Založil jsem ho v roce 2008, kdy jsem měl již řadu materiálů a byla škoda je uložit jen doma v jediném výtisku. Takto publikované materiály lze aktualizovat, pokud později zjistím nějaké nové skutečnosti, což se stává celkem často. Postupně bych chtěl zpracovat knihy o historii jednotlivých částí Hostivice, prvním krokem bylo vydání knihy Litovice v roce 2016. Někdy však záběr knihy překročí hostivické hranice, jako je tomu u knihy Jeneč 1115–2015 z roku 2015 nebo u knihy Hostivice a okolí od Tuchoměřic po Ořech na starých pohlednicích vydané v roce 2021.

 

 

Profesionálně se zabývám technologiemi čištění odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci. V roce 2002 jsem byl zvolen do Zastupitelstva města Hostivice za Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006 a od té doby se na různých pozicích pohybuji v místní politice. Zajímá mě také ochrana přírody, od jejího založení v roce 1997 jsem předsedou hostivické základní organizace ČSOP, která zřizuje oddíl mladých ochránců přírody Kajky, a působím i v ústředních orgánech Českého svazu ochránců přírody, v letech 2012 až 2021 jsem byl také předsedou Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.

 

Jiří Kučera

 

 

Úvod -> O autorovi

 

image003