Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Milada Kramlová

 

 

Milada Kramlová

Rozená Kramlová, provdaná Hirschová

* 10. 11. 1898 – †

Učitelka hostivické obecné školy v letech 1917 až 1922

 

 

Milada Kramlová se narodila 10. listopadu 1898 ve Vrčeni a maturovala 6. července 1915 na městském lyceu v Plzni. V roce 1916/1917 navštěvovala IV. ročník městského učitelského ústavu v Litomyšli, kde vykonala 7. července 1917 zkoušku dospělosti. Učitelskou službu zahájila jako výpomocná učitelka na obecné škole v Hostivici, kde nastoupila 16. září 1917 za mobilizovaného Antonína Uhlíka. V listopadu 1919 vykonala zkoušku učitelské způsobilosti a obdržela vysvědčení s vyznamenáním. Na konci školního roku 1919/1920, ve kterém zastupovala mj. Růženu Peřinovou, byla zproštěna služby, ale od září 1920 opět nastoupila, tentokrát jako zástup za Aloise Saifrta, který učil na Slovensku. Od 1. března 1921 nastoupil do hostivické školy Ferdinand Janoušek a Milada Kramlová byla přikázána na obecnou školu v Jenči. Odtud byla v září 1921 jmenována zpět do Hostivice, ale po dobu úpravy nových tříd z dosavadního bytu (stavěl se nový domek pro ředitele ve školní zahradě) učila na I. obecné škole chlapecké na Kladně. V tomto školním roce zároveň spravovala učitelskou a žákovskou knihovnu. V lednu 1922 se vzdala svého místa, opustila učitelskou službu a provdala se za technického správce továrny v Prostějově Viléma Hirsche.

Později se ke své profesi vrátila a vyučovala na různých místech na Moravě i v Čechách. V letech 1948 až 1958 byla ředitelkou školy v Černošicích, kde se zapojila i do vlastivědné práce a působila jako kronikářka.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obecná škola Hostivice 

 Učitelka (1917–1922)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Zástupkyně ženského odboru (1918)

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 Památník národního písemnictví, fond Jaroslav Kunc, karta s údaji o Miladě Hirschové

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Milada Kramlová

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003