Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Národní fronta -> Vedení organizace

 

 

 

Místní akční výbor Národní fronty Hostivice

Místní výbor Národní fronty Hostivice

Městský výbor Národní fronty Hostivice

 

Vedení organizace

 

Rok 1950

Předseda: Štěpán Arnold

 

Rok 1951

Předseda: Štěpán Arnold

 

V červnu 1951 rezignoval místopředseda MAV NF František Nejedlý, novým místopředsedou Josef Vlach

 

Schůzka všech složek Národní fronty 23. března 1951

Program: Zajištění Pochodu míru v Hostivici.

 

Schůze aktivu MAV NF rozšířená o zástupce všech složek Národní fronty 25. června 1951

1. Zajištění žní v roce 1951.

2. Nábor členů do hasičstva a samarity.

3. Zpráva o lidovém hlasování a o Národní směně 17. 6. 1951.

4. Některé nedostatky spolupráce složek NF.

5. Zajištění členů složek pro komise NV.

6. Různé.

7. Usnesení.

Zápis ze schůze

 

Společný aktiv všech složek Národní fronty 12. července 1951

Členská schůze všech spolků sdružených v NF

 

Schůze MAV NF za účasti zástupců všech korporací 25. října 1951

1. Přivítání a zahájení schůze.

2. Přípis OAV NF – štafetová komise.

3. Diskuse.

Přítomni: Lefler, Kožušníková, F. Svoboda, Tomáš Jabůrek, V. Pšenička, František Hyml, František Podhora, Pohůnek, ?, Jaroslav Tichý, Antonín Šichan, Nohejl, Josef Pušman, František Peška za hasiče, Horák, Jabůrek, Švihálek, Arnold, Vladyka

 

Rok 1952

Jednatel: Karel Pospíšil

 

V srpnu 1952 MAV NF oznamuje MNV, že JZD Hostivice dosud neurčilo zástupce do MAV za p. Nebeského, který byl funkce zproštěn

 

Schůze – průzkum MAV NF s předsedy všech složek NF 14. ledna 1952

1. Zpráva předsedy MAV NF v Hostivici.

2. Předsedové složek NF si zjistí, jaké složka učinila závazky a jak je splnila. Kolik pořádala kulturních podniků, zájezdů, kolika se zúčastnila podniků pořádaných všemi složkami a jak se zapojovala do akcí dvojicemi. Kolik pořádala svých vlastních schůzí výborových a členských a jaká byla účast na sběru odpadových hmot. Jak se zapojila do práce v MAV NF a MNV nebo komisích a naproti tomu, jaké nedostatky vidí v MAV NF a MNV. Jaký styk mají s OV složek NF a naopak jak OV složek NF přenáší úkoly na místní složky.

3. Jak často byly konány hovory s občany, jak se zapojovaly složky na tyto hovory, jaký byl jejich ohlas, co je třeba učinit, aby byly více navštěvovány a aby byly pořádány častěji.

 

Rok 1953

Veřejná schůze 28. října 1953

Místo dosavadního předsedy MAV NF Štěpána Arnolda, který byl pověřen funkcí předsedy MNV, zvolen nový předseda MAV NF Jaroslav Foubík

 

Rok 1955

Předseda: Tomáš Jabůrek

Jednatel: Karel Pospíšil

 

Schůze MV NF 7. února 1955

 

Rok 1956

Předseda: Václav Malaník

 

Rok 1970

Předseda: Ing. Josef Bek – při výměně stranických legitimací odvolán

Nový předseda: Karel Blätterbauer

 

Rok 1971

Předseda: Karel Blätterbauer (do 28. února 1971)

Úřadující místopředseda: Miroslav Horák

Výbor měl 36 členů, z toho 5 členů předsednictva

 

Konference 5. května 1971

Předseda: František Rajdl

Místopředseda: Miroslav Horák

 

Rok 1982

Předseda do 31. března 1982: Jaroslav Brejcha

Místopředseda: Miroslav Horák

 

Předseda od listopadu 1982: Ing. Ladislav Barda

 

Rok 1983

Předseda: Ing. Ladislav Barda

Místopředsedkyně: Irena Havlíčková

Jednatel­ka: Jana Tomková

Pokladní: Anna Slámová

Členové výboru: Josef Prokop, Josef Spálenka, Jaroslav Nývlt, Ing. Karel Najman a Marie Chalupová

Předseda revizní komise: Josef Ložek

Členové revizní komise: Karel Obrázek a Božena Tomková

 

Rok 1985

Předseda: Ing. Ladislav Barda

Místopředsedkyně: Irena Havlíčková

Jednatelka: Jana Tomková

Pokladní: Eliška Randáčková

Členové výboru: Josef Prokop, Josef Spálen­ka, Jaroslav Nývlt, Ing. Karel Najman a Marie Chalupová

Předseda revizní komise: Josef Ložek

 

Rok 1986

Předseda: Ing. Ladislav Barda

Místopředsedkyně: František Cílek

Jednatelka: Jana Tomková

Pokladní: Eliška Randáčková

Členové výboru: Ladislav Ledvina ml., Josef Spálen­ka, Jaroslav Nývlt, Milena Weinertová a Eliška Hrbková

Předseda revizní komise: Josef Ložek

 

Rok 1988

Výroční schůze 12. prosince 1988

Předseda: Arnošt Popelka

Místopředseda: František Cílek

Jednatelka: Jana Tomková

Hospodářka: Eliška Randáčková

Členové výboru: Josef Mathauser, Ladislav Ledvina, Irena Havlíčková, Josef Spálenka a Eva Kunstová

V Národní frontě je sdruženo 17 společenských organizací

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Dobrovolné organizace -> Národní fronta -> Vedení organizace

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003