Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Kalina

 

 

Matěj Kalina

* 10. 5. 1864 – † ?

starosta obce Hostivice v letech 1928 až 1932

 

image004

 

image005

Železniční zřízenec Matěj Kalina se narodil 10. května 1864 na Břvích, od roku 1896 však žil v Hostivici. Do činnosti hostivického obecního zastupitelstva se zapojil od roku 1919, kdy se poprvé volilo tak, že hlasy všech voličů měly stejnou váhu. V dalších volbách v roce 1923 kandidoval na prvním místě národně socialistické kandidátní listiny a byl zvolen nejen do zastupitelstva, ale následně i za I. náměstka starosty. Po dalších volbách konaných 26. března 1928 mu první místo na stejné kandidátní listině vyneslo místo hostivického starosty. Již v následujícím roce, 3. září 1929 napsal Kalina rezignační dopis a svolal schůzi zastupitelstva na 5. září 1929, kde měla být rezignace projednána. V této době totiž každý mohl rezignovat na svou funkci jen se souhlasem orgánu, který ho zvolil. Rezignace nejspíš nebyla přijata, protože 16. prosince 1929 Kalina napsal další rezignační dopis, ve kterém uvádí, že se vzdává funkce, protože ho jeho vlastní strana uznala za neschopného k vedení úřadu starosty. Zároveň připomněl věk a nemoc, pro které nemůže zastávat úřad, což byly zákonné důvody, pro které bylo možné rezignovat. Obecní zastupitelstvo a kladenský okresní úřad si nějakou dobu „přehazovaly“ rozhodnutí, zatímco úřad spravoval první náměstek Matěj Tůma. Rezignace nakonec nebyla přijata, což podle tehdejších pravidel znamenalo, že starosta byl povinen funkci vykonávat i nadále. V roce 1931 se Kalina pokusil o rezignaci znovu, ale opět nebyla přijata, takže ve funkci zůstal až do voleb v roce 1932, kdy již nekandidoval.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

 

Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a obecní rady v Hostivici (přepisy v řadě L Pramenů k hostivické historii)

SOkA Kladno, fond Okresní úřad Kladno, karton 166 a další

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Hostivice, kniha inv. č. 8 (evidence obyvatel)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Kalina

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003