Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Kalina

 

 

Matěj Kalina

* 28. 5. 1864 – †

Starosta obce Hostivice v letech 1928 až 1932

 

image004

 

image005

Matěj Kalina se narodil 28. května 1864 na Břvích čp. 27 nádeníkovi Václavu Kalinovi a Žofii rozené Káclové. Od roku 1888 žil v Jenečku a v roce 1896 se přestěhoval do Hostivice, kde si v roce 1907 postavil vlastní dům čp. 146. Pracoval jako železniční zřízenec.

Do činnosti hostivického obecního zastupitelstva se zapojil od roku 1919, kdy se poprvé volilo tak, že hlasy všech voličů měly stejnou váhu. V dalších volbách v roce 1923 kandidoval na prvním místě národně socialistické kandidátní listiny a byl zvolen nejen do zastupitelstva, ale následně i za I. náměstka starosty. Po dalších volbách konaných 26. března 1928 mu první místo na stejné kandidátní listině vyneslo místo hostivického starosty. Již v následujícím roce, 3. září 1929 napsal Kalina rezignační dopis a svolal schůzi zastupitelstva na 5. září 1929, kde měla být rezignace projednána. V této době totiž každý mohl rezignovat na svou funkci jen se souhlasem orgánu, který ho zvolil. Rezignace nejspíš nebyla přijata, protože 16. prosince 1929 Kalina napsal další rezignační dopis, ve kterém uvádí, že se vzdává funkce, protože ho jeho vlastní strana uznala za neschopného k vedení úřadu starosty. Zároveň připomněl věk a nemoc, pro které nemůže zastávat úřad, což byly zákonné důvody, pro které bylo možné rezignovat. Obecní zastupitelstvo a kladenský okresní úřad si nějakou dobu „přehazovaly“ rozhodnutí, zatímco úřad spravoval první náměstek Matěj Tůma. Rezignace nakonec nebyla přijata, což podle tehdejších pravidel znamenalo, že starosta byl povinen funkci vykonávat i nadále. V roce 1931 se Kalina pokusil o rezignaci znovu, ale opět nebyla přijata, takže ve funkci zůstal až do voleb v roce 1932, kdy již nekandidoval.

Přestoupil k církvi československé, proto není jeho úmrtí zachyceno v katolické matrice zemřelých.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Obec Hostivice

Člen zastupitelstva

Starosta (1928–1932)

 

Působení ve spolcích

 

         

Odbočka Zemské jednoty zřízenců drah v království Českém v Hostivici
Odbočka Jednoty zaměstnanců čsl. drah v Hostivici

Předseda (1904–1907, 1910 a 1922–1925)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Zástupce za korporace (1931)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 15. června 1919 – 3. místo na kandidátní listině socialistů – zvolen

Hostivice 16. září 1923 – 1. místo na kandidátní listině socialistů – zvolen

Hostivice 18. března 1928 – 1. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Kalina, nádeník ve Břvích čp. 27,
syn Matěje Kaliny, nádeníka v Chotči čp. 8, a Veroniky rozené Brabcové z Kuchaříčka

Matka: Žofie rozená Káclová,
dcera Františka Kácla, zedníka na Břvích čp. 25, a Magdaleny rozené Sládečkové

 

Manželky

První svatba: 22. ledna 1888, Hostivice

Rozálie Jelínková (* 12. 9. 1863 Jeneček čp. 12 – † 10. 10. 1888 Jeneček čp. 15),

dcera Tomáše Jelínka (* 1831 – † 27. 10. 1866 Jeneček čp. 12), dělníka z Jenečka čp. 12,
syna Jakuba Jelínka, domkáře v Jenčí čp. 44, a Anny rozené Plačkové z Hostivice,

a Barbory rozené Hofmajerové (* Praha II, čp. 447, ústav nalezenců – †), dcery Kateřiny Hofmajerové

 

Druhá svatba: 8. září 1889, Hostivice

Ludmila Jelínková (* 15. 5. 1858 Hostivice – † 30. 10. 1928), sestra první manželky,

dcera Tomáše Jelínka (* 1831 – † 27. 10. 1866 Jeneček čp. 12), dělníka z Jenečka čp. 12,
syna Jakuba Jelínka, domkáře v Jenčí čp. 44, a Anny rozené Plačkové z Hostivice,

a Barbory rozené Hofmajerové (* Praha II, čp. 447, ústav nalezenců – †), dcery Kateřiny Hofmajerové,

vdova po Antonínu Müllerovi (* 11. 6. 1856 Praha – † 9. 2. 1881 Praha)

 

Dítě z prvního manželství

Františka Kalinová (* 4. 10. 1888 Jeneček čp. 15 – † 21. 10. 1888 Jeneček čp. 15)

 

Děti z druhého manželství

Václav Kalina (* 28. 11. 1889 Jeneček čp. 15 – †), ruský legionář

Antonín Kalina (* 17. 6. 1892 Jeneček čp. 27 – † před 1945), zřízenec dráhy v Hostivici čp. 204,
∞ 25. 6. 1916 Hostivice: Marie Paterová (* 25. 11. 1892 Hostouň čp. 72 – †)

František Kalina (* 3. 11. 1894 Jeneček čp. 27 – †), zřízenec dráhy v Hostivici čp. 45,
∞ Marie Maršálková (* 13. 4. 1897 Hostouň – †)

Štěpán Kalina (* 11. 10. 1896 Hostivice čp. 26 – † 27. 10. 1916 Bukovina, Polsko)

Anežka Kalinová (* 18. 1. 1899 Hostivice čp. 77 – † 19. 4. 1899 Hostivice)

Tomáš Kalina (* 27. 12. 1900 Hostivice čp. 23 – †), domkář a dělník v Hostivici čp. 146
∞ 6. 1. 1923 Hostivice: Marie Tůmová (* 29. 4. 1898 Kosoř čp. 53 – † 1965)

 

Bydliště

Hostivice, Palackého čp. 146 (od roku 1907)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 07, fol. 134 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 17, fol. 200 (první svatba)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 18, fol. 20 (druhá svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Kalina

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003