Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Kalina

 

 

Matěj Kalina

* 28. 5. 1864 – †

Starosta obce Hostivice v letech 1928 až 1932

 

image004

 

image005

Železniční zřízenec Matěj Kalina se narodil 28. května 1864 na Břvích čp. 27, od roku 1888 žil v Jenečku a v roce 1896 se přestěhoval do Hostivice, kde si v roce 1907 postavil vlastní dům čp. 146. Do činnosti hostivického obecního zastupitelstva se zapojil od roku 1919, kdy se poprvé volilo tak, že hlasy všech voličů měly stejnou váhu. V dalších volbách v roce 1923 kandidoval na prvním místě národně socialistické kandidátní listiny a byl zvolen nejen do zastupitelstva, ale následně i za I. náměstka starosty. Po dalších volbách konaných 26. března 1928 mu první místo na stejné kandidátní listině vyneslo místo hostivického starosty. Již v následujícím roce, 3. září 1929 napsal Kalina rezignační dopis a svolal schůzi zastupitelstva na 5. září 1929, kde měla být rezignace projednána. V této době totiž každý mohl rezignovat na svou funkci jen se souhlasem orgánu, který ho zvolil. Rezignace nejspíš nebyla přijata, protože 16. prosince 1929 Kalina napsal další rezignační dopis, ve kterém uvádí, že se vzdává funkce, protože ho jeho vlastní strana uznala za neschopného k vedení úřadu starosty. Zároveň připomněl věk a nemoc, pro které nemůže zastávat úřad, což byly zákonné důvody, pro které bylo možné rezignovat. Obecní zastupitelstvo a kladenský okresní úřad si nějakou dobu „přehazovaly“ rozhodnutí, zatímco úřad spravoval první náměstek Matěj Tůma. Rezignace nakonec nebyla přijata, což podle tehdejších pravidel znamenalo, že starosta byl povinen funkci vykonávat i nadále. V roce 1931 se Kalina pokusil o rezignaci znovu, ale opět nebyla přijata, takže ve funkci zůstal až do voleb v roce 1932, kdy již nekandidoval.

 

Působení ve spolcích

 

         

Odbočka Zemské jednoty zřízenců drah v království Českém v Hostivici
Odbočka Jednoty zaměstnanců čsl. drah v Hostivici

Předseda (1904–1907, 1910 a 1922–1925)

 

Místní odbor Národní jednoty severočeské pro Hostivici a okolí

Zástupce za korporace (1931)

 

Účast ve volbách

 

Hostivice 15. června 1919 – 3. místo na kandidátní listině socialistů – zvolen

Hostivice 16. září 1923 – 1. místo na kandidátní listině socialistů – zvolen

Hostivice 18. března 1928 – 1. místo na kandidátní listině národních socialistů – zvolen

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Kalina, nádeník ze Břví čp. 27, syn Matěje Kaliny, nádeníka v Chotči

Matka: Žofie rozená Káclová, dcera Františka Kácla, zedníka na Břvích čp. 25

 

Manželky

1. svatba: 22. ledna 1888, Hostivice

Rozálie Jelínková (* 12. 9. 1863 Jeneček čp. 12 – † 10. 10. 1888 Jeneček čp. 15),

dcera Tomáše Jelínka, dělníka z Jenečka čp. 12, a Barbory rozené Hofmajerové

 

2. svatba: 8. září 1889, Hostivice

Ludmila Jelínková (* 15. 5. 1858 Hostivice – † 30. 10. 1928),

dcera Tomáše Jelínka, dělníka z Jenečka čp. 12, a Barbory rozené Hofmajerové (sestra první manželky),

vdova po Antonínu Müllerovi (* 11. 6. 1856 Praha – † 9. 2. 1881 Praha)

 

Děti

Z 1. manželství:

Františka Kalinová (* 4. 10. 1888 Jeneček čp. 15 – † 21. 10. 1888 Jeneček čp. 15)

 

Z 2. manželství:

Václav Kalina (* 28. 11. 1889 Jeneček čp. 15 – †), ruský legionář

Antonín Kalina (* 17. 6. 1892 Jeneček čp. 27 – †), ∞ 25. 6. 1916 Marie Paterová

František Kalina (* 3. 11. 1894 Jeneček čp. 27 – †), ∞ Marie Maršálková

Štěpán Kalina (* 11. 10. 1896 Hostivice čp. 26 – †)

Anežka Kalinová (* 18. 1. 1899 Hostivice čp. 77 – † 19. 4. 1899 Hostivice)

Tomáš Kalina (* 27. 12. 1900 Hostivice čp. 23 – †), ∞ 6. 1. 1923 Marie Tůmová

 

Bydliště

Hostivice, Palackého čp. 146 (od roku 1907)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 07, fol. 134 (narození)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Matěj Kalina

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003