Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít-> Vedení spolku 1919 až 1948

 

Starší vedení – Pozdější vedení

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Vedení spolku a počet členů v letech 1919 až 1948

 

Rok 1919

Výroční valná hromada 12. ledna 1919

Předseda: František Šváb

Místopředseda: Josef Nebeský

Jednatel: Bohuslav Eiman

Pokladník: Tomáš Krejzl

Členové výboru: Václav Matějka z Hostivice, Václav Kácl z Litovic, Václav Bouška z Hostivice, František Roubal z Hostivice, Václav Sláma z Hostivice, Václav Brož z Hostivice, Václav Veselý z Hostivice, Josef Skřivánek ze Břvů a Antonín Kafka z Hostivice

Náhradníci: Josef Procházka z Hostivice, Štěpán Šroubek z Hostivice a Josef Kostříž z Litovic

Revizoři účtů: Josef Koucký z Hostivice a František Mareš ze Břvů

Praporečníci: Josef Císař z Hostivice a Václav Vlasatý z Hostivice

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupilo 27 řádných členů a 1 přispívající člen, 7 členů zemřelo

Spolek měl koncem roku 226 řádných členů, 2 přispívající členy, 4 čestné členy a 2 zakládající členy

 

Rok 1920

Rok není zapsán v pamětní knize ani ve spolkovém katastru

 

Rok 1921

Výroční valná hromada 16. ledna 1921

Předseda: František Roubal z Hostivice

Místopředseda: Tomáš Krejzl z Hostivice

Jednatel: Pavel Sláma z Jenečka

Pokladník: Václav Matoušek z Litovic

Členové výboru: Václav Čermák, Václav Matějka, Václav Vlasatý, Václav Bláha a Antonín Matoušek z Hostivice, Tomáš Hašek z Jenečka, František Čermák a Vojtěch Novák ze Břvů a Karel Hoch z Litovic

Náhradníci: Josef Vávra st., Václav Hanzlík a Vojtěch Lundák

Revizoři účtů: Josef Koucký a Tomáš Hájek

Praporečníci: Josef Fiala a Antonín Doksanský z Hostouně

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupilo 13 řádných členů, 7 členů zemřelo (6 řádných a 1 čestný)

Spolek měl koncem roku 244 řádných členů, 2 přispívající členy a 4 čestné členy

5. září 1921 spolek přesídlil z hostince u Šroubků do hostince Bohumila Hamouze

 

Rok 1922

Výroční valná hromada 22. ledna 1922

Předseda: František Roubal z Hostivice

Místopředseda: Josef Koucký z Hostivice

Jednatel: Pavel Sláma z Jenečka

Pokladník: Václav Matoušek z Litovic

Členové výboru: Karel Hoch a Bohumil Hájek z Litovic, Josef Nebeský, Antonín Krajcr, Václav Sláma a Václav Bouška z Hostivice, Tomáš Hašek a František Čermák z Jenečka a Karel Hytych

Náhradníci: František Trýb, Josef Krajcr a Vojtěch Lundák

Revizoři účtů: František Šváb a František Mareš

Praporečníci: Josef Fiala a Josef Doksanský

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupilo 15 řádných členů, 4 řádné členy spolek ztratil

Spolek měl koncem roku 255 řádných členů, 2 přispívající členy a 4 čestné členy

 

Rok 1923

Výroční valná hromada 14. ledna 1923

Předseda: František Roubal z Hostivice

Místopředseda: František Šváb z Hostivice

Jednatel: Bohuslav Eiman z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Členové výboru: Karel Hoch z Litovic, Tomáš Hašek z Jenečka, Bohumil Hájek z Litovic, Antonín Závora z Hostivice, Pavel Sláma z Jenečka, Pavel Arnold z Hostivice, Václav Vlasatý z Hostivice, Josef Čermák z Jenečka a Boh. Hrdlička z Litovic,

Náhradníci: Antonín Pacovský ze Břvů, Antonín Matoušek z Hostivice a Bedřich Nejedlý z Jenečka

Revizoři účtů: František Mareš ze Břvů a Josef Koucký z Hostivice

Praporečníci: František Strniště a Josef Vlasatý z Hostivice

Přistoupilo 7 řádných členů, 4 řádné členy spolek ztratil

Spolek měl koncem roku 257 řádných členů, 2 přispívající členy a 5 čestných členů

 

Rok 1924

Výroční valná hromada

Předseda: Bohuslav Eiman

Místopředseda: František Trýb

Jednatel: Václav Hanzlík

Slavnostní valná hromada 18. května 1924

Oslava 35. výročí trvání spolku

Pololetní valná hromada

- - -

7 členů zemřelo

Spolek měl koncem roku 249 řádných členů, 2 přispívající členy a 6 čestných členů

 

Rok 1925

Výroční valná hromada 11. ledna 1925

Předseda: Josef Čermák

Místopředseda: Josef Nebeský

Jednatel: Pavel Sláma

Pokladník: Václav Matoušek

Výbor: Josef Dusík, Josef Fiala, František Peška, Tomáš Hašek, Štěpán Pospíšil, Josef Dufek, Antonín Matoušek, Josef Vlasatý a František Raboch

Náhradníci: Václav Fousek, František Roubal a Antonín Závora

Revizoři účtů: František Mareš a Josef Koucký

Praporečníci: Václav Štětka a Vincenc Nedbal

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupilo 5 řádných členů, 4 řádní členové zemřeli

 

Rok 1926

Výroční valná hromada 17. ledna 1926

Předseda: Josef Čermák z Hostivice

Místopředseda: František Peška z Hostivice

Jednatel: Bohuslav Eiman z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: František Roubal, Tomáš Krejzl, Antonín Pacovský, Antonín Závora a Václav Hájek z Hostivice, Jaroslav Hájek z Jenečka, Antonín Mareček z Jenče, Matěj Vlček z Radosti a Boh. Hájek z Litovic

Náhradníci: Václav Bouška, František Čermák a František Šváb z Hostivice

Revizoři účtů: Pavel Sláma a Tomáš Hájek z Jenečka

Praporečníci: Václav Vlasatý a Čeněk Nedbal z Hostivice

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupilo 7 řádných členů, 8 členů zemřelo

Spolek měl 249 řádných členů a 6 čestných členů

 

Rok 1927

Výroční valná hromada 16. ledna 1927

Předseda: Josef Čermák z Hostivice

Místopředseda: František Peška z Hostivice

Jednatel: Bohuslav Eiman z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: Josef Dufek, František Čermák, Václav Bouška, František Šváb, Josef Nachtman a Antonín Závora z Hostivice, Antonín Mareček z Jenče, Josef Šroubek z Litovic a Antonín Pacovský ze Břvů

Náhradníci: František Mareš ze Břvů, Václav Fousek z Litovic a František Ransdorf z Litovic

Revizoři účtů: Pavel Sláma z Jenečka a Josef Žebera z Hostivice

Praporečníci: Čeněk Nedbal a František Fogl z Hostivice

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupilo 5 řádných členů, 3 členové zemřeli

Spolek měl 235 řádných členů a 6 čestných členů

 

Rok 1928

Výroční valná hromada 8. ledna 1928

Předseda: Josef Čermák z Hostivice

Místopředseda: František Peška z Hostivice

Jednatel: Josef Nachtman z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: Václav Bouška, František Šváb, Josef Dufek, František Čermák a Bedřich Houdek z Hostivice, Antonín Mareček z Jenče, Antonín Pacovský a Karel Chalupa ze Břvů a Josef Šroubek z Litovic

Náhradníci: Josef Novotný z Hostivice, Jaroslav Křepelka ze Břvů a Josef Knol ml. z Jenečka

Revizoři účtů: Josef Koucký z Hostivice a Pavel Sláma z Jenečka

Praporečník: Vincenc Nedbal z Hostivice

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupilo 8 řádných členů, 5 členů zemřelo

Spolek měl 241 řádných členů a 5 čestných členů

 

Rok 1929

Výroční valná hromada 13. ledna 1929

Předseda: Josef Čermák z Hostivice

Místopředseda: František Peška z Hostivice

Jednatel: Bohuslav Eiman z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: Tomáš Krejzl, Václav Bouška a František Čermák z Hostivice, Václav Fousek z Litovic, Tomáš Hašek z Jenečka, František Roubal z Litovic, Antonín Pacovský ze Břvů, Antonín Mareček z Jenče a František Šváb z Hostivice

Náhradníci: Antonín Matoušek z Hostivice, Antonín Vávra z Hostivice a Josef Nachtman z Litovic

Revizoři účtů: Josef Koucký z Hostivice a Pavel Sláma z Jenečka

Praporečník: Čeněk Nedbal z Hostivice

Slavnostní valná hromada 19. května 1929

Oslava 40. výročí trvání spolku

Pololetní valná hromada

- - -

Přistoupili 3 členové, 5 členů zemřelo

Spolek měl 221 řádných členů a 3 čestné členy a 4 zakládající členy

 

Rok 1930

Výroční valná hromada 12. ledna 1930

Čestný předseda: Josef Čermák

Předseda: František Peška

Místopředseda: Tomáš Hašek

Jednatel: Josef Nachtman

Pokladník: Václav Matoušek

Zapisovatel: Josef Jandera

Výbor: Antonín Matoušek, Václav Jirava, Pavel Donát, Josef Knol ml., Josef Nebeský, Antonín Vávra, Antonín Mikulášek, František Kliment a Václav Fulín

Náhradníci: Antonín Pacovský, Václav Hytych a Jaromír Křepelka

Revizoři: Josef Koucký st. a Pavel Sláma

Praporečníci: Vincenc Nedbal a Theodor Matějovský

Správce domu: Václav Matoušek

Posel: Bohumil Eiman

Přistoupili 4 řádní členové a 1 přispívající člen, 1 člen vystoupil a 10 členů zemřelo

Spolek měl 196 řádných členů a 5 čestných členů a 3 zakládající členy, 59 vdov a 5 penzistů

 

Rok 1931

Výroční valná hromada 15. ledna 1931

Předseda: František Peška z Jenečka

Místopředseda: František Šváb z Hostivice

Jednatel: Tomáš Hašek z Jenečka

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: František Kliment z Hostivice, Josef Nebeský z Hostivice, František Čermák z Hostivice, Bedřich Houdek z Hostivice, Antonín Pacovský ze Břvů, Antonín Matoušek z Hostivice, Tomáš Krejza z Hostivice, Karel Hytych ze Břvů a zapisovatel Josef Jandera z Hostivice

Náhradníci: Antonín Krajcr, Pavel Donát a Josef Knoll mladší

Praporečníci: Jaroslav Müller a František Fogl

Posel: František Trýb

Přistoupilo 11 členů, 3 členové vystoupili a 6 členů zemřelo

 

Rok 1932

Výroční valná hromada 10. ledna 1932

Účast 75 členů

Předseda: František Peška z Jenečka

Místopředseda: Josef Nebeský z Hostivice

Jednatel: Josef Jandera z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek st. z Hostivice

Výbor: Václav Jírava ze Sobína, Antonín Matoušek z Hostivice, Bedřich Houdek z Hostivice, František Čermák z Hostivice, Boh. Hrdlička z Litovic, František Kliment z Hostivice, Josef Knoll mladší z Jenečka, Antonín Pacovský ze Břvů, Josef Šroubek z Litovic a zapisovatel Bedřich Houdek z Hostivice

Náhradníci: Tomáš Krejzl z Hostivice, Petr Stupka z Hostivice a Josef Procházka z Litovic

Revizoři účtů: Josef Koucký starší a František Mareš ze Břvů

Praporečníci: Jaroslav Müller a Vincenc Nedbal z Hostivice a František Turecký z Jenečka

Posel: František Kapalín z Hostivice

Pololetní valná hromada 24. července 1932

Účast 32 členů

Přistoupili 4 členové, 5 členů vystoupilo a 4 členové zemřeli

Spolek měl koncem roku 199 členů a 58 členek

 

Rok 1933

Výroční valná hromada 15. ledna 1933

Účast 47 členů

Předseda: František Peška, kolář z Jenečka

Místopředseda: Josef Nebeský, rolník z Hostivice

Jednatel: Josef Jandera, lakýrník z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: Václav Jírava ze Sobína, František Čermák z Hostivice, Josef Knoll ml. z Jenečka, Václav Fousek z Litovic, Josef Vlasatý z Hostivice, Jar. Křepelka ze Břvů, Petr Stupka z Hostivice, František Malý z Hostivice a Antonín Závora z Hostivice

Náhradníci: Václav Vlasatý z Hostivice, František Melcr z Jenečka a Josef Procházka z Litovic

Revizoři účtů: Václav Koucký z Hostivice a František Mareš ze Břvů

Praporečníci: Vincenc Nedbal a Jaroslav Müller z Hostivice

Posel: Václav Tomášek starší z Hostivice

Pololetní valná hromada 16. července 1933

Účast 38 členů

7 členů zemřelo

 

Rok 1934

Výroční valná hromada 21. ledna 1934

Účast 61 členů

Předseda: František Peška z Jenečka

Místopředseda: Josef Nebeský z Hostivice

Jednatel: Josef Jandera z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: Josef Procházka z Litovic, František Trýb z Hostivice, František Čermák z Hostivice, Tomáš Hašek z Jenečka, Tomáš Krejzl z Hostivice, Josef Vlasatý z Hostivice, Josef Knoll mladší z Jenečka, Antonín Závora z Hostivice a Petr Stupka z Hostivice

Náhradníci: Antonín Matoušek z Hostivice, František Strniště z Hostivice a Oldřich Dusík z Litovic

Revizoři účtů: Josef Koucký starší z Hostivice a František Mareš ze Břvů

Praporečníci: Jaroslav Müller z Hostivice a Jan Nebeský z Hostivice

Zemřelo 7 mužů a 6 žen

Spolek měl koncem roku 181 mužů a 49 žen, celkem 230 členů

 

Rok 1935

Výroční valná hromada 13. ledna 1935

Předseda: František Čermák, zámečník z Hostivice

Místopředseda: Tomáš Hašek, zedník z Jenečka

Jednatel: Pavel Arnold, penzista z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek, cestář z Hostivice

Výbor: Václav Jirava ze Sobína, Josef Nachtman z Hostivice, Tomáš Kalina z Hostivice, Antonín Matoušek z Hostivice, František Trýba z Hostivice, František Strniště z Hostivice, Antonín Vávra z Hostivice, Josef Knol z Hostivice a Oldřich Dusík z Litovic

Náhradníci: Alfréd Verner z Hostivice, Antonín Pacovský ze Břvů a Karel Chalupa ze Břvů

Revizoři účtů: Josef Koucký z Hostivice a František Mareš ze Břvů

Praporečníci: Jaroslav Müller z Hostivice a Jan Nebeský z Hostivice

Posel: Antonín Zach z Litovic

Zemřeli 3 muži a 6 žen

 

Rok 1936

Výroční valná hromada 26. ledna 1936

Předseda: František Čermák z Hostivice, t. č. starosta obce

Místopředseda: Karel Chalupa ze Břvů

Jednatel: Pavel Arnold z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: Alfréd Verner z Hostivice, Antonín Vávra z Hostivice, Antonín Matoušek z Hostivice, Václav Jirava ze Sobína, Oldřich Dusík z Litovic a František Strniště z Hostivice

Náhradníci: František Hokův z Hostivice, Václav Novotný z Jenečka a Václav Hanzlík z Hostivice

Revizoři účtů: Josef Koucký z Hostivice a František Mareš ze Břvů

Praporečník: Jaroslav Müller z Hostivice

Posel: Antonín Zach z Litovic

Zemřelo 6 mužů (včetně čestného předsedy Josefa Čermáka) a 6 žen

 

Rok 1937

Výroční valná hromada 17. ledna 1937

Předseda: František Čermák z Hostivice, t. č. starosta obce

Místopředseda: František Peška, kolář z Jenečka

Jednatel: Oldřich Dusík, dělník z Litovic

Pokladník: Václav Matoušek

Výbor: Karel Chalupa ze Břvů, Václav Jirava ze Sobína, Antonín Pacovský ze Břvů, Tomáš Hašek z Jenečka, Alfréd Verner z Hostivice, Josef Knol z Jenečka, František Trýb z Hostivice, Josef Novotný z Litovic, Václav Hník z Hostivice, František Ransdorf z Hostivice, František Strniště z Hostivice a Antonín Charvát z Hostivice

Revizoři účtů: Josef Koucký z Hostivice a František Mareš ze Břvů

Praporečníci: Čeněk Nedbal z Hostivice a Jaroslav Müller z Hostivice

Posel: František Trýb

Zemřeli 3 muži a 3 ženy

 

Rok 1938

Výroční valná hromada 15. ledna 1938

Předseda: František Čermák z Hostivice

Místopředseda: František Peška z Jenečka

Jednatel: Josef Nachtman z Hostivice

Pokladník: Václav Matoušek z Hostivice

Výbor: Václav Jirava ze Sobína, Antonín Charvát z Hostivice, František Strniště z Hostivice, Josef Knol z Litovic, Josef Novotný z Litovic, Antonín Závora z Hostivice, Antonín Vávra z Hostivice a Oldřich Dusík z Litovic

Revizoři účtů: Josef Koucký starší z Hostivice a František Mareš ze Břvů

Praporečníci: Vincenc Nedbal z Hostivice, Jaroslav Müller z Hostivice a náhradník Josef Fiala z Hostivice pouze pro Hostivici

Posel: Antonín Zach

Zemřelo 6 mužů a 5 žen

 

Rok 1939

Výroční valná hromada

Předseda: František Čermák, zámečník z Hostivice

Místopředseda: František Peška, kolář z Jenečka

Jednatel: Oldřich Dusík, hlídač z Hostivice

Pokladník: Josef Koucký z Hostivice

Výbor: Jan Pátek z Hostivice, Antonín Závora z Hostivice, František Strniště z Hostivice, Tomáš Hašek z Jenečka, Josef Novotný z Litovic, Eda Matějovský ze Břvů a Antonín Matoušek ze Sobína

Náhradníci: Jan Karhan z Litovic, Štěpán Pospíšil z Jenečka a Antonín Vlasatý z Hostivice

Revizoři účtů: Josef Koucký starší z Hostivice a Václav Hájek z Hostivice

Praporečníci: nezapsáni

Posel: František Trýba z Hostivice

Zemřeli 3 muži a 5 žen

 

Rok 1940

Vedení spolku podle spolkového katastru

Předseda: František Čermák, zámečník z Hostivice

Místopředseda: František Peška, kolář z Jenečka

Jednatel: Oldřich Dusík, hlídač z Hostivice

Volby výboru nejsou v pamětní knize zaznamenány

Slavnostní valná hromada 21. ledna 1940

Oslava 50. výročí trvání spolku

 

Rok 1941

Vedení spolku podle spolkového katastru

Předseda: František Čermák, zámečník z Hostivice

Místopředseda: František Peška, kolář z Jenečka

Jednatel: Josef Jandera, lakýrník z Hostivice

Volby výboru nejsou v pamětní knize zaznamenány (údaj o nekonání voleb se týká až roku 1942)

Zemřelo 5 mužů a 3 ženy

 

Rok 1942

Vedení spolku podle spolkového katastru

Předseda: František Čermák, zámečník z Hostivice

Místopředseda: František Peška, kolář z Jenečka

Jednatel: Josef Jandera, lakýrník z Hostivice

Volby výboru se nekonaly (výsledky voleb v pamětní knize se týkají až roku 1943)

Přistoupili 2 členové, zemřelo 8 mužů a 3 manželky členů

Spolek měl k 30. březnu 1943 celkem 127 členů včetně členek

 

Rok 1943

Volba nového výboru

Předseda: František Čermák, zámečník z Hostivice

Místopředseda: František Peška, kolář z Litovic

Jednatel: Antonín Matoušek mladší, dělník ze Sobína

Pokladník: Josef Novotný, dělník z Litovic

Členové výboru: František Strniště z Hostivice, Josef Šmíd ze Sobína, Václav Fousek z Litovic, Antonín Matoušek starší z Hostivice, Antonín Závora z Hostivice, Antonín Vlasatý z Hostivice, František Fogl z Hostivice, Josef Černý ze Břvů a Václav Hanzlík z Hostivice

Náhradníci: Štěpán Pospíšil z Jenečka, Josef Nebeský z Hostivice a Antonín Charvát z Hostivice

Revizoři účtů: Václav Sláma z Hostivice a František Šváb z Hostivice

Přistoupili 3 členové, zemřeli 4 členové a 7 členek

Spolek měl koncem roku celkem 124 (opraveno na 123) členů včetně členek

 

Rok 1944

Valná hromada ani volba nového výboru se nekonala

Zemřelo 5 členů a 5 členek

Spolek měl koncem roku celkem 118 členů včetně členek

 

Rok 1945

Valná hromada ani volba nového výboru se nekonala

Zemřelo 9 členů (včetně umučeného bývalého jednatele Josefa Jandery) a 2 členek

Spolek měl koncem roku 84 členů, 1 penzistu a 23 členek

 

Rok 1946

Vedení spolku podle spolkového katastru

Předseda: František Čermák z Hostivice

Místopředseda: František Peška z Jenečka

Jednatel: Antonín Matoušek ze Sobína

Pokladník: Josef Novotný z Litovic

Valná hromada ani volba nového výboru není zaznamenána, nejspíše se nekonala

Zemřeli 4 členové

Spolek měl koncem roku 78 členů a 25 členek

 

Rok 1947

Valná hromada ani volba nového výboru není zaznamenána, nejspíše se nekonala

Zemřeli 3 členové

 

Rok 1948

Vedení spolku podle spolkového katastru

Předseda: František Peška z Jenečka

Místopředseda: Tomáš Hašek z Jenečka

Jednatel: Antonín Matoušek ze Sobína

Pokladník: Josef Novotný z Litovic

Pamětní kniha již v tomto roce nebyla vedena

 

 

Starší vedení – Pozdější vedení

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Založené do 1945 -> Hostivít-> Vedení spolku 1919 až 1948

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003