Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1919 až 1948 -> 1929: Čtyřicet let spolku

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1948

 

40 let trvání spolku

19. května 1929

 

Slavnostní valná hromada konaná dne 19. května 1929 za účasti 17 korporací. Tuto zahájil a řídil předseda p. Josef Čermák o ½ 12. hod. vzpomenuv všech zemřelých p. členů a manželek p. členů, jichž památka uctěna povstáním, a uděluje slovo jednateli. Tento podává stručnou zprávu o činnosti spolku za 40 let. Zpráva tato delší dobu trvající jednohlasně přijata a schválena. Zpráva pokladní, která udává, že jmění spolku jest dnešním dnem 10 100 Kč, schválena. Čten omluvný dopis od p. Ant. Šroubka, protektora spolku, jež svoji nepřítomnost omlouvá a zasílá dar 100 Kč. Slavnostní valná hromada udílí 5 členům diplomy čestné, a to: panu Josefu Čermákovi, Josefu Kouckému, Václavu Matouškovi, Bohuslavu Eimanovi a Františku Roubalovi. O slovo přihlášen p. Josef Stehlík, který děkuje činovníkům za práci pro spolek jménem strany národně socialistické, a též všichni zástupci ostatních korporací přejí spolku v další činnosti mnoho zdaru. Tato slavnostní valná hromada skončena o ½ 1. hodině.

 

Účast spolků a deputací:

Stolní společnost Kypsovka v Jenečku

Křesťansko-podporující spolek v Hostivici

Jednota Orla československého v Hostivici

Jednota Československé obce legionářské v Hostivici

Sbor dobrovolných hasičů v Litovicích

Jednota zaměstnanců čsl. drah, odbočka v Hostivici

Politická organizace československé strany národně socialistické v Hostivici

Vzdělávací a podporující spolek Havlíček pro Hostivici a okolí

Kuřácká stolní společnost Podkova v Topolanech na Břvech

Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici

Odbor Národní jednoty severočeské v Hostivici

Vzdělávací jednota pro Jeneč a okolí

Spolek Havlíček pro Chýni a okolí

Strana živnostenská v Hostivici

Podporující spolek Bratrstvo Svornost v Řepích

Skupina Svazu kovodělníků v Československé republice v Hostivici

Spolek Svornost v Hostouni

 

Prameny

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1919 až 1948 -> 1929: Čtyřicet let spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003