Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1919 až 1948 -> 1924: Třicet pět let spolku

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1948

 

35 let trvání spolku

18. května 1924

 

Slavnosti 35-letého trvání zúčastnilo se 26 spolků a deputací. Pořádán průvod obcí za součinnosti všech korporací zúčastněných, při průvodu tomto zastaveno u pomníku padlých vojínů ve světové válce, jim vzdán hold všemi přítomnými, položena kytice, proslov při tomto, zpáteční průvod do spolkové místnosti, kdež odbývána slavnostní valná hromada za účasti všech spolků. Po valné hromadě koncert a o 3. hod. odpoledne konán obcí průvod do místností p. M. Nerada a J. Zábranského, kdež pořádány jako zakončení slavnosti taneční zábavy. Slavnost tato vyzněla důstojně pro spolek náš. S přáním mnoho zdaru ku další činnosti spolku našeho voláme další práci spolkové Zdar!!!

 

Účast spolků a deputací:

Haléřový spolek Pletený Újezd

Beseda Bujarost Praha

Křesťansko-podporující spolek v Hostivici

Čtenářsko-ochotnická Beseda v Červeném Újezdě

Spolek Havlíček pro Hostivici a okolí

Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici

Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Svornost pro Hostouň a okolí

Odbočka československých drah v Hostivici

Odbočka čs. legionářů v Hostivici

Místní odbor Národní jednoty severočeské v Hostivici

Živnostensko-obchodnická strana středostavovská v Hostivici

Vzájemně se podporující jednota pro Jenč a okolí

Skupina Svazu českých kovodělníků v Hostivici

Atletický fotbalový klub Hostivice

Bratrstvo Svornost ve Zličíně

Podpůrná jednota pro Stodůlky a okolí

Krejcarový spolek ve Stodůlkách

Zpěvácký a literární spolek ve Stodůlkách

Spolek vzájemně se podporující Bratrstvo v Řepích

Podpůrný spolek domobranců v Košířích

Vzájemně se podporující spolek Svůj k svému Malý Břevnov

Ochotnická beseda Havlíček v Malém Břevnově

Dělnická beseda Zář Malý Břevnov

Vzdělávací a podpůrný spolek Svornost ve Stodůlkách

Vzájemně se podporující spolek Kruh v Buštěhradu

Podporující spolek Řemeslnická jednota v Ruzyni

 

Prameny

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1919 až 1948 -> 1924: Třicet pět let spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003