image003

 

SOCHY, POMNÍKY A PAMĚTNÍ DESKY

 

Úvod -> Památky -> Sochy a pomníky

 

 

Před vchodem do kostela stojí kříž na kamenném podstavci z roku 1838. Barokní sochy svatého Jana Nepomuckého a Františka z Assisi, které toto zákoutí doplňují, stávaly až do roku 1928 na mostě karlovarské silnice přes Jenečský potok u domu čp. 21 a byly pře­stěhovány při rozšiřování mostu. V roce 2007 neznámí vandalové kříž povalili a rozlámali, k jeho obnově a k restaurování soch došlo v roce 2014. Pro Město Hostivice práce provedl akademický sochař Jiří Kačer.

V kostelní zahradě nacházíme další hostivickou sochu svatého Jana Nepomuckého (poslední stojí v litovické kapličce). Socha na podstavci s velkými volutovými křídly po stranách a těžkou římsou pochází z 18. století. Původně stávala na nynějším Husově náměstí proti špýcharu a v 19. století, když překážela dopravě do zámeckého dvora, byla přemístěna do míst nynějšího pomníku obětem světové války. Po válce se stala terčem protikatolických nálad a v roce 1921 byla stržena a rozbita. Po opravě nalezla socha nové místo v zahradě u kostela.

image005

image007

Zničený pomník sv. Jana Nepomuckého na náměstí na staré pohlednici.


Pomník 45 hostivickým obětem první světové války na Husově náměstí byl odhalen 23. července 1922. Pomník, který modeloval sochař E. Kodet a vytesal R. Ducháček, znázorňuje padlého praporečníka, nad nímž klečí modlící se matka a stojí zarmoucená žena se třemi sirotky.

Při výročí bitvy u Zborova byla do pomníku v červenci 1937 uložena prsť z bojišť, na kterých bojovali českoslovenští legionáři. Po roce 1945 přibyla jména obětí 2. světové války (historický levý snímek zachycuje pomník ještě před touto událostí). Poslední rozsáhlou opravu pomníku včetně doplnění nových základů provedl v roce 1996 Jan Turský, v roce 2015 pomník znovu obnovila Zuzana Kačerová.

image009 

image013


V parku T. G. Masaryka na rohu ulic Litovická a Sportovců stojí pomník 26 litovickým obětem první světové války. Jak dokládají staré snímky, na středovém sloupu bývala umístěna socha T. G. Masaryka, která byla za druhé světové války ukryta a v 50. letech zmizela definitivně. Po válce byla na pomník doplněna jména jejích obětí. V březnu 2011 byla odhalena nová Masarykova busta, kterou daroval sochař Oldřich Hejtmánek. V roce 2015 byl upraven sokl pomníku.

image015 image017


Pomník obětem druhé světové války – členů Sportovního klubu Hostivice ze srpna 1945 najdeme dnes na hostivickém stadionu. Později na něj byla doplněna deska připomínající tragicky zemřelého Jaroslava Tesaře.

image021

Na oplocení Sokolovny připomíná pamětní deska úhonické hasiče, kteří padli při cestě na pomoc pražskému povstání. Původně se nacházela blíže místu události, na zdi u domu čp. 123, ale v dubnu 2005 byla kvůli přestavbě zdi přemístěna.

image023

image025

Oběti druhé světové války připomíná ještě pamětní deska Václava Študenta, padlého válečného letce anglického letectva, umístěná ve vnitřním prostoru Sokolovny, a pamětní deska v areálu bývalých kasáren v Jiráskově ulici věnovaná čtrnácti obětem výbuchu v prachárnách při výcviku budoucích vojenských pyrotechniků v zneškodňování munice 13. září 1945. Prachárny zrušené po 2. světové válce se nacházely severně od Hostivice. Deska umístěná dříve na budově byla v roce 2015 přenesena na kámen v areálu.

Vzpomínková slavnost u přemístěné pamětní desky v Jiráskově ulici v září 2015.


Na bývalé škole, pozdější budově obecního úřadu a nyní domě služeb na Husově náměstí se nachází pamětní deska Františka Josefa Pelze, autora skladby Lví silou, který žil a učil v Hostivici. Tato deska, kterou pořídil hostivický Sokol, má pohnutý osud. Snímek vpravo ukazuje její první odhalení v roce 1932. Za druhé světové války byla deska ukryta, ke znovuodhalení došlo až v roce 1969.

image029 image031

Nejnovějším pomníkem je kámen s nápisem Matulova stezka na cestě u Hostivických rybníků odhalený v říjnu 1997, který připomíná hostivického lesníka a milovníka přírody Jindřicha Matulu.

image033


Do tohoto přehledu nejsou zařazeny povinné pamětní desky dotovaných investičních akcí.

V průběhu doby některé pomníky a památníky zanikly. Tyršův pomník v areálu sokolovny postavený v roce 1932 byl zničen za německé okupace. Pomník Míly Hrdličky padlého v roce 1945 byl z vrchu Krahulova u břevského rybníka přenesen do Chýně. Pamětní deska manželů Langových na domě v Prostřední ulici zmizela v průběhu doby. Deska z roku 1971 připomínající výročí KSČ byla z Dělnického domu sejmuta po roce 1989, základní kámen Dělnického domu z května 1926 byl při demolici vyhořelého objektu zachráněn a uložen.

image035

Tyršův pomník v sokolovně v roce 1932.

image037 image039

Dělnický dům s pamětní deskou v roce 1986 a základní kámen v roce 2001.

 

 

 

Úvod -> Památky -> Sochy a pomníky

 

image003