SOCHY, POMNÍKY A PAMĚTNÍ DESKY

 

Úvod -> Památky -> Sochy a pomníky

 

 

Před vchodem do kostela stojí kříž na kamenném podstavci z roku 1838, nyní poškozený. Sochy svatého Jana Nepomuckého a Františka z Assisi, které toto zákoutí doplňují, stávaly až do roku 1928 na mostě karlovarské silnice přes Jenečský potok u domu čp. 21 a byly přestěhovány při rozšiřování mostu.

V kostelní zahradě nacházíme další hostivickou sochu svatého Jana Nepomuckého (poslední stojí v litovické kapličce). Socha na podstavci s velkými volutovými křídly po stranách a těžkou římsou pochází z 18. století. Původně stávala na nynějším Husově náměstí proti špýcharu a v 19. století, když překážela dopravě do zámeckého dvora, byla přemístěna do míst nynějšího pomníku obětem světové války. Po válce se stala terčem protikatolických nálad a v roce 1921 byla stržena a rozbita. Po opravě nalezla socha nové místo v zahradě u kostela.

Zničený pomník sv. Jana Nepomuckého na náměstí na staré pohlednici


Pomník 45 hostivickým obětem první světové války na Husově náměstí byl odhalen 23. července 1922. Pomník, který modeloval sochař E. Kodet a vytesal R. Ducháček, znázorňuje padlého praporečníka, nad nímž klečí modlící se matka a stojí zarmoucená žena se třemi sirotky.

Při výročí bitvy u Zborova byla do pomníku v červenci 1937 uložena prsť z bojišť, na kterých bojovali českoslovenští legionáři. Po roce 1945 přibyla jména obětí 2. světové války (historický levý snímek zachycuje pomník ještě před touto událostí). Poslední rozsáhlá oprava pomníku proběhla v roce 1996.

 


V parku T. G. Masaryka na rohu ulic Litovická a Sportovců stojí pomník 26 litovickým obětem první světové války. Jak dokládají staré snímky, na středovém sloupu bývala umístěna socha T. G. Masaryka, která byla za druhé světové války ukryta a v 50. letech zmizela definitivně. Po válce byla na pomník doplněna jména jejích obětí. Poslední oprava pomníku proběhla v dubnu 2005.

 


Pomník obětem druhé světové války – členů Sportovního klubu Hostivice ze srpna 1945 najdeme dnes na hostivickém stadionu. Později na něj byla doplněna deska připomínající tragicky zemřelého Jaroslava Tesaře.

Na oplocení Sokolovny připomíná pamětní deska úhonické hasiče, kteří padli při cestě na pomoc pražskému povstání. Původně se nacházela blíže místu události, na zdi u domu čp. 123, ale v dubnu 2005 byla kvůli přestavbě zdi přemístěna.

Oběti druhé světové války připomíná ještě pamětní deska Václava Študenta, padlého válečného letce anglického letectva, umístěná ve vnitřním prostoru sokolovny, a pamětní deska na budově kasáren v Jiráskově ulici věnovaná čtrnácti obětem výbuchu v prachárnách při výcviku budoucích vojenských pyrotechniků v zneškodňování munice 13. září 1945. Prachárny zrušené po 2. světové válce se nacházely severně od Hostivice.

Vzpomínková slavnost u pamětní desky v Jiráskově ulici při 50. výročí výbuchu v září 1995


Na bývalé škole, pozdější budově obecního úřadu a nyní domě služeb na Husově náměstí se nachází pamětní deska Františka Josefa Pelze, autora skladby Lví silou, který žil a učil v Hostivici. Tato deska, kterou pořídil hostivický Sokol, má pohnutý osud. Snímek vpravo ukazuje její první odhalení v roce 1932. Za druhé světové války byla deska ukryta, ke znovuodhalení došlo až v roce 1969.

 

Nejnovějším pomníkem je kámen s nápisem Matulova stezka na cestě u Hostivických rybníků odhalený v říjnu 1997, který připomíná hostivického lesníka a milovníka přírody Jindřicha Matulu.


V průběhu doby některé pomníky a památníky zanikly. Tyršův pomník v areálu sokolovny postavený v roce 1932 byl zničen za německé okupace. Pomník Míly Hrdličky padlého v roce 1945 byl z vrchu Krahulova u břevského rybníka přenesen do Chýně. Pamětní deska manželů Langových na domě v Prostřední ulici zmizela v průběhu doby. Deska z roku 1971 připomínající výročí KSČ byla z Dělnického domu sejmuta po roce 1989, základní kámen Dělnického domu z května 1926 byl při demolici vyhořelého objektu zachráněn a uložen.

Tyršův pomník v sokolovně v roce 1932

 

Dělnický dům s pamětní deskou v roce 1986 a základní kámen v roce 2001

 

 

Úvod -> Památky -> Sochy a pomníky