Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Vedení spolku 1892 až 1918

 

Starší vedení – Pozdější vedení

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Vedení spolku a počet členů v jednotlivých letech 1892 až 1918

 

Rok 1892

Ustavující valná hromada 18. září 1892

Účast 22 osob, ihned zapsáno 20 členů

Starosta: Jan Turecký, rolník z Jenče

Místostarosta: Josef Kalous, rolník ze Sobína

Náčelník: Alois Smolík z Bílé Hory

Členové výboru: Adolf David, Josef Chalupa, Pavel Čermák, Ladislav Novotný, Antonín Šprunk, Václav Tomek, Antonín Šimáček a Antonín Landa

Náhradníci: František Vyšín, Karel Mejtský, Karel Bláha a Josef Henych

Přehlížitelé účtů: Václav Chvoj starší a Pavel Řídký

Ustavující schůze správního výboru 21. září 1892

Jednatel: Ladislav Novotný

Pokladník: Antonín Šimáček

Správce domu: Antonín Šprunk

Ustavení prvního odboru – zábavního

Jednota měla koncem roku 3 členy zakládající, 39 činných a 14 přispívajících, celkem 56

 

Rok 1893

Valná hromada 29. ledna 1893

Účast 46 členů

Starosta: Jan Turecký z Jenče

Místostarosta: Josef Kalous ze Sobína

Náčelník: Alois Smolík z Bílé Hory

Členové výboru: Pavel Čermák, Adolf David, Josef Chlupatý, Ladislav Novotný, Emil Píša, Antonín Šimáček, Jan Špaček a Václav Tomek

Náhradníci: Antonín Šprunk, Antonín Jugl, František Vyšín a Josef Kostka

Přehlížitelé účtů: Václav Chvoj starší a Pavel Řídký

Mimořádná valná hromada 9. července 1893

Jednání o setrvání ve spolkové místnosti

Jednota měla koncem roku 48 členů činných a 19 přispívajících, celkem 67

 

Rok 1894

Valná hromada v neděli 21. ledna 1894

Účast 32 členů

Starosta: Jan Turecký z Jenče

Místostarosta: Josef Kalous ze Sobína

Náčelník: Alois Smolík z Bílé Hory

Místonáčelník: Karel Bláha

Členové výboru: Emil Píša, Václav Chvoj starší, Josef Chalupa, Josef Chlupatý, Antonín Šimáček, Pavel Čermák, Václav Tomek a Ladislav Novotný

Náhradníci: Karel Nerad, Antonín Jugl, František Šimáček a Antonín Prchal

Revizoři účtů: František Jiránek a Jan Novák

Zvoleni členové zábavního výboru

Schůze správního výboru 4. února 1894

Jednatel: Ladislav Novotný

Pokladník: Antonín Šimáček

Zástupce pokladníka: Václav Tomek

Knihovník: Antonín Jugl

Správce domu: Karel Nerad

Jednota měla koncem roku 3 členy zakládající, 24 činných a 34 přispívajících, celkem 61, navíc cvičilo 26 žáků

 

Rok 1895

Valná hromada v neděli 13. ledna 1895

Účast 22 členů

Starosta: Josef Kalous

Náměstek: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Karel Nerad, Antonín Jugl, Josef Chlupatý, Pavel Čermák, Václav Chvoj mladší, Emil Píša, Antonín Šimáček, Antonín Šprunk, Josef Hájek, František Vyšín, Václav Svoboda a František Linek

Ustavující schůze správního výboru 14. ledna 1895

Jednatel: Ladislav Novotný

Zapisovatel: Antonín Šprunk

Pokladník: Josef Chlupatý

Hospodář: Karel Nerad

Knihovník: Antonín Jugl

Řízení a vyučování zpěvu: Jiránek, učitel

Jednota měla koncem roku 4 členy zakládající, 26 činných a 36 přispívajících, celkem 66

 

Rok 1896

Valná hromada 6. ledna 1896

Účast 32 členů

Starosta: Josef Kalous

Náměstek: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Josef Chlupatý, Pavel Čermák, Antonín Šprunk, Antonín Jugl, Karel Nerad, Josef Hájek, Václav Chvoj a Emil Píša

Náhradníci: Tůma, Najman, Vyšín a Antonín Panuška

Ustavující schůze správního výboru 12. ledna 1896

Jednatel: Antonín Šprunk

Pokladník: Josef Chlupatý

Knihovník: Antonín Jugl z Hostivice

Správce nářadí: Karel Nerad

Jednota měla koncem roku 4 členy zakládající, 21 činných a 39 přispívajících, celkem 64

 

Rok 1897

Valná hromada v neděli 10. ledna 1897

Účast 24 členů

Starosta: Josef Kalous

Náměstek: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Josef Chlupatý, Antonín Tůma, Antonín Jugl, Josef Bahenský, Antonín Šprunk, Josef Hájek, Karel Nerad a Václav Kloubek

Náhradníci: Matěj Kubr, Jan Kohoutek, Václav Kácl, František Dvořák

Účetní dozorci: Václav Kozel a Josef Pelc

Župní zástupci: Václav Tomek a Václav Chvoj

Ustanoven vzdělávací odbor

Jednota měla koncem roku 5 členů zakládající, 26 činných a 30 přispívajících, celkem 61

 

Rok 1898

Valná hromada v neděli 31. ledna 1898

Účast 27 členů

Starosta: Josef Kalous

Místostarosta: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Josef Chlupatý, Karel Nerad, Antonín Jugl, Antonín Tůma, Karel Kozel, Josef Hájek, Jan Kohoutek a Antonín Šprunk

Náhradníci: Matěj Kubr, Josef Stehlík, Antonín Jelínek a Václav Kloubek

Účetní dozorci: Jan Pokorný a Josef Pelc

Ustavující schůze správního výboru 13. února 1898

Jednatel: Antonín Šprunk

Pokladník: Josef Chlupatý

Náměstek pokladníka: Karel Nerad

Knihovník: Antonín Jugl

Archivář: Josef Stehlík

Správce domu: Jan Kohoutek

Jednota měla koncem roku 5 členů zakládající, 24 činných a 35 přispívajících, celkem 63

 

Rok 1899

Valná hromada v neděli 29. ledna 1899

Účast 32 členů

Starosta: Josef Kalous

Místostarosta: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Josef Chlupatý, Karel Nerad, Antonín Šprunk, Jan Kohoutek, Antonín Jugl, Václav Chvoj, Antonín Tůma a Karel Kozel

Náhradníci: M. Tomek, Matěj Kubr, Josef Bartoš a Josef Stehlík

Účetní: Jan Pokorný a Josef Pelc

Předseda vzdělávacího odboru: Antonín Šprunk

Předseda zábavního odboru: Josef Bartoš z Hostivice

Ustanoven odbor pro konání sbírek ve prospěch zřízení vlastní tělocvičny

První schůze správního výboru 3. února 1899

Jednatel: Antonín Šprunk

Pokladník: Josef Chlupatý

Knihovník: Antonín Jugl

Hospodář: Jan Kohoutek

Archivář: Antonín Jugl

Jednota měla koncem roku 4 členy zakládající, 22 činných a 40 přispívajících, celkem 66

 

Rok 1900

Valná hromada 28. ledna 1900

Účast 24 členů

Starosta: Josef Kalous

Místostarosta: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Josef Chlupatý, Karel Nerad, Antonín Jugl, Antonín Šprunk, Jaroslav Čermák, Václav Chvoj

Náhradníci: Jan Kohoutek, Matěj Tomek, Pavel Burgr a Václav Hájek

Účetní dozorci: Josef Pelc a Jan Pokorný

Předseda vzdělávacího odboru: Jan Kohoutek

Předseda zábavního odboru: Matěj Tomek

Schůze správního výboru 2. února 1900

Jednatel: Antonín Šprunk

Pokladník: Josef Chlupatý

Knihovník: Antonín Jugl

Správce domu: Jaroslav Čermák

Archivář: Antonín Jugl

Jednota měla koncem roku 56 členů

 

Rok 1901

Valné shromáždění v neděli 27. ledna 1901

Účast 30 členů

Starosta: Josef Kalous

Místostarosta: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Josef Chlupatý, Karel Nerad, Antonín Jugl, Jan Kohoutek, Antonín Šprunk, Václav Chvoj, Antonín Vlček a Jaroslav Čermák

Náhradníci: František Linek, Václav Hájek, Pavel Burgr a Matěj Tomek

Účetní dozorci: Josef Pelc a Jan Pokorný

Předseda vzdělávacího odboru: Jan Kohoutek

Předseda zábavního odboru: Matěj Tomek

Jednota měla koncem roku 4 členy zakládající, 18 činných a 28 přispívajících, celkem 50

 

Rok 1902

Valná hromada 26. ledna 1902

Účast 22 členů

Starosta: Josef Kalous

Náměstek: Ladislav Novotný

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Josef Chlupatý, Karel Nerad, Antonín Jugl, Jan Kohoutek, Václav Chvoj ml., Antonín Šprunk, Josef Dusík a Ladislav Dlabač

Náhradníci: Tomáš Chlupatý, František Sajfrýd, Matěj Tomek a Jaroslav Čermák

Přehlížitelé účtů: Josef Pelc a Jan Pokorný

Předseda vzdělávacího odboru: Jan Kohoutek

Předseda zábavního odboru: Matěj Tomek

Ujednáno oslavení 10-letého výročí trvání jednoty

Ustavující schůze správního výboru 4. února 1902

Jednatel: Antonín Šprunk

Pokladník: Tomáš Chlupatý

Knihovník: Antonín Jugl

Správce nářadí: Jaroslav Čermák

Archivář: Ladislav Dlabač

Jednota měla koncem roku 1 člen četný, 4 zakládající, 21 činných a 32 přispívajících, celkem 58

 

Rok 1903

Valná hromada 25. ledna 1903

Účast 27 členů

Starosta: Ladislav Novotný z Břvů

Náměstek: Václav Chvoj mladší z Jenče

Náčelník: Václav Tomek z Jenečka

Členové výboru: Josef Kalous ze Sobína, Matěj Tomek z Jenečka, Karel Nerad z Hostivice, Antonín Šprunk z Hostivice, Antonín Jugl z Hostivice, Josef Dusík ze Břvů, Jan Kohoutek z Hostivice a Ladislav Dlabač  z Hostivice

Náhradníci: Tomáš Chlupatý, František Sajfrýd, Vilém Vébr a Jaroslav Čermák

Zástupce Č. O. S.: Ladislav Novotný

Zástupci do valné hromady župy: Antonín Šprunk, Jan Kohoutek, Jaroslav Najman a Antonín Jugl

Zástupci do župního výboru: Kohoutek a Šprunk

Zástupci do okrsku: Kohoutek a Najman

Předseda vzdělávacího odboru: Jan Kohoutek

Předseda zábavního odboru: Matěj Tomek

Ustavující schůze správního výboru 30. ledna 1903

Jednatel: Antonín Šprunk z Hostivice

Pokladník: Karel Nerad z Hostivice

Knihovník: Antonín Jugl z Hostivice

Správce nářadí: Tomáš Chlupatý z Hostivice

Archivář: Jaroslav Čermák z Hostivice

Jednota měla koncem roku 4 členy zakládající, 18 činných a 30 přispívajících, celkem 52

 

Rok 1904

Valná hromada v neděli 24. ledna 1904

Starosta: Ladislav Novotný

Náměstek starosty: Václav Chvoj z Jenče

Náčelník: Václav Tomek z Jenečka

Členové výboru: Karel Nerad, Antonín Jugl, Antonín Šprunk, Jaroslav Čermák, Josef Dusík, Ladislav Dlabač, Jan Kohoutek a Matěj Tomek

Náhradníci: Antonín Příhoda, Vilém Vébr, Matěj Kubr a František Sajfrýd

Účetní dozorci: Josef Pelc a Jan Pokorný

Předseda vzdělávacího sboru: Jan Kohoutek

Předseda zábavního výboru: Matěj Tomek z Jenečka

Režisér ku pořádání divadla: Josef Bartoš

Ustavující schůze správního výboru 7. února 1904

Jednatel: Antonín Šprunk

Knihovník: Antonín Jugl

Pokladník: Karel Nerad

Správce nářadí: Antonín Příhoda

Jednota měla koncem roku 3 členy zakládající, 21 činných a 29 přispívajících, celkem 53

 

Rok 1905

Valná hromada v neděli 29. ledna 1905

Účast 23 členů

Starosta: Ladislav Novotný

Náměstek starosty: Václav Chvoj

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Karel Nerad, Antonín Jugl, Antonín Šprunk, Jaroslav Čermák, Josef Bartoš, Ladislav Dlabač, Jan Kohoutek a Antonín Příhoda

Náhradníci: Vilém Vébr, František Sajfrýd, Matěj Tomek a Václav Souček

Účetní dozorci: Josef Pelc a Jan Pokorný

 

Rok 1906

Valná hromada v neděli 14. ledna 1906

Účast 24 členů

Starosta: Ladislav Novotný

Náměstek starosty: Václav Chvoj ml.

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Karel Nerad, Antonín Jugl, Antonín Šprunk, Jan Kohoutek, Pavel Burgr, Jaroslav Čermák, Josef Bartoš a Matěj Tomek

Náhradníci: Josef Soukal, František Příhoda, Vilém Vébr a Václav Souček

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Ustavující schůze správního výboru 23. ledna 1906

Jednatel: Jan Kohoutek

Zapisovatel: Josef Soukal

Knihovník: Antonín Jugl

Pokladník: Karel Nerad

Správce domu: František Příhoda

Založení ženského odboru Sokola v Hostivici

Ustavující schůze 26. prosince 1906

Předsedkyně: Milada Jirotková

Místopředsedkyně: Marie Kohoutková

Výbor: Antonie Kubrová, Marie Káclová, Anna Veselá a Anděla Šprunková

Náhradnice: Mařka Horáková

Jednota měla koncem roku 3 členy zakládající, 14 činných a 39 přispívajících, celkem 56

 

Rok 1907

Valná hromada v neděli 13. ledna 1907

Účast 22 členů

Starosta: Ladislav Novotný

Náměstek starosty: Antonín Šprunk

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Antonín Jugl, Karel Nerad, Jaroslav Čermák, Ladislav Dlabač, Jan Kohoutek, Josef Soukal, Alois SaifrtTomáš Chlupatý

Náhradníci: Matěj Tomek, František Příhoda, Rudolf Mach a Josef Vlasák

Účetní dozorci: Josef Pelc a Karel Houška

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Předseda zábavního výboru: Tomáš Chlupatý

Zástupci do Č. O. S.: Novotný a Šprunk

Zástupci do výboru župy: Kohoutek a Matěj Tomek

Ustavující schůze správního výboru 17. ledna 1907

Jednatel: Jan Kohoutek

Zapisovatel: Josef Soukal

Pokladník: Karel Nerad

Knihovník: Antonín Jugl

Správce domu: Matěj Tomek

Archivář: Václav Zachariáš

Jednota měla koncem roku 6 členů zakládajících, 10 činných a 40 přispívajících, celkem 56

Ženský odbor 9 členek činných, 14 přispívajících, celkem 23

 

Rok 1908

Valná hromada v neděli 12. ledna 1908

Účast 24 členů

Starosta: Ladislav Novotný

Náměstek starosty: Pavel Burgr

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Karel Nerad, Jaroslav Čermák, Ladislav Dlabač, Josef Soukal, Josef Vlasák, Tomáš Chlupatý, Alois Saifrt a Jan Kohoutek

Náhradníci: František Příhoda, Rudolf Mach, Adolf Holovský a František Saifríd

Vzdělavatel: Alois Saifrt

Zástupci do výboru župy: Rudolf Mach a Josef Vlasák

Zástupci do Č. O. S.: Novotný a Matěj Tomek

Ustavující schůze správního výboru 21. ledna 1908

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Karel Nerad

Knihovník: Josef Soukal

Správce nářadí: Karel Nerad

Zástupce do ženského odboru: Ladislav Dlabač

Zástupce do mohylového odboru župy: Václav Tomek

Valná hromada ženského odboru 20. prosince 1908

Účast 11 členek

Předsedkyně: Marie Bláhová

Výbor: Anna Veselá, Žofie Soukupová, Mařka Horáková, Anežka Iblová

Zapisovatelka: Žofie Soukupová

Jednota měla koncem roku 6 členů zakládajících, 16 činných a 33 přispívajících, celkem 55

Ženský odbor 8 členek činných, 13 přispívajících, celkem 21

Průměrně cvičilo 9 dorostenců

 

Rok 1909

Valná hromada v neděli 31. ledna 1909

Účast 30 členů a 13 členek

Starosta: Ladislav Novotný

Místostarosta: Matěj Tomek

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Karel Nerad, Pavel Burgr, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Josef Tůma, Tomáš Chlupatý a Josef Soukal Náhradníci: Jaroslav Čermák, František Saifríd, Rudolf Mach a Antonín Závora

Účetní dozorci: Josef Pelc a Antonín Závora

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Předseda zábavného odboru a odboru pro postavení tělocvičny: Josef Tůma

Zástupce do mohylového odboru župy: Alois Saifrt a Václav Tomek

Ustavující schůze správního výboru 4. února 1909

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Karel Nerad

Knihovník: Rudolf Mach

Archivář: Alois Saifrt

Správce nářadí: Tomáš Chlupatý

Valná hromada ženského odboru 26. prosince 1909

Účast 13 členek

Předsedkyně: M. Kohoutková

Jednatelka: Růža Juglová

Náčelnice: Anežka Haušilová

Výbor: Antonie Bláhová, Marie Nebeská, Mařka Horáková a Růža Juglová

Cvičitelky: Anna Horáková a Anežka Iblová

Jednota měla koncem roku 6 členů zakládajících, 18 činných a 31 přispívajících, celkem 55

Ženský odbor 12 členek činných, 18 přispívajících, celkem 30

Průměrně cvičilo 5 dorostenců, 27 žáků a 25 žákyň

 

Rok 1910

Valná hromada 6. ledna 1910

Účast 26 členů a 9 členek

Starosta: Ladislav Novotný

Místostarosta: Matěj Tomek

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Karel Nerad, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Alois Saifrt, Jaroslav Čermák, Rudolf Mach, Josef Tůma a Tomáš Chlupatý

Náhradníci: František Příhoda, František Dusík, Boh. Nerad a Josef Soukal

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Ustavující schůze správního výboru 13. ledna 1910

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Jaroslav Čermák

Knihovník: Rudolf Mach

Archivář: Tomáš Chlupatý

Správce nářadí: Karel Nerad

Ve schůzi správního výboru 3. března 1910

složil funkci pokladníka Jaroslav Čermák, nově zvoleni:

Pokladník: Karel Nerad

Správce nářadí: František Dusík

Jednota měla koncem roku 46 členů a 20 členek

Průměrně cvičilo 4 dorostenci, 22 žáků a 21 žákyně

 

Rok 1911

Valná hromada v neděli 29. ledna 1911

Účast 22 členů a 5 členek

Starosta: Ladislav Novotný

Náměstek: Matěj Tomek

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Jan Kohoutek, Alois Saifrt, Karel Nerad, Tomáš Chlupatý, Jaroslav Čermák, Josef Vlasák, Rudolf Mach a Josef Jugl

Náhradníci: František Příhoda, Boh. Nerad, Josef Soukal a František Dusík

Účetní dozorci: Jan Filipi a Antonín Závora

Vzdělavatel: Alois Saifrt

Předseda odboru pro postavení tělocvičny: Tomáš Chlupatý

Zástupce do mohylového odboru župy: Václav Tomek a Bohumil Nerad

Ustavující schůze správního výboru 5. února 1911

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Karel Nerad

Knihovník: Rudolf Mach

Archivář: Josef Soukal

Správce nářadí: František Dusík

Zástupci do ženského odboru: František Dusík a Jan Kohoutek

Jednota měla koncem roku 42 členů a 22 členek, celkem 64

Průměrně cvičilo 11 žáků a 9 žákyň

 

Rok 1912

Valná hromada v neděli 28. ledna 1912

Účast 22 členů

Starosta: Tomáš Chlupatý

Náměstek: Matěj Tomek

Náčelník: Václav Tomek

Členové výboru: Karel Nerad, Alois Saifrt, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Rudolf Mach, František Dusík, Štěpán Šafařík a Josef Jugl

Náhradníci: Josef Soukal, Bohumil Nerad, Jan Filipi a Štěpán Dusík

Přehlížitelé účtů: Štěpán Šafařík a Jan Filipi

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Předseda odboru pro postavení tělocvičny: Josef Vlasák

Ustavující schůze správního výboru 8. února 1912

Jednatel: Jan Kohoutek

Knihovník: Rudolf Mach

Pokladník: Karel Nerad

Správce domu: František Dusík

Archivář: Josef Soukal

Jednota měla koncem roku 44 členů a 22 členek, celkem 66

Průměrně cvičilo 5 dorostenců, 18 žáků a 10 žákyň

 

Rok 1913

Valná hromada v neděli 9. února 1913

Účast 24 členů

Starosta: Tomáš Chlupatý

Náměstek: Václav Tomek

Náčelník: František Dusík

Členové výboru: Karel Nerad, Josef Vlasák, Matěj Tomek, Jan Kohoutek, Antonín Hakl, Alois Saifrt, Jaroslav Čermák a Rudolf Mach 

Náhradníci: Bohumil Nerad, Josef Jugl, Josef Soukal a František Příhoda

Přehlížitelé účtů: Štěpán Šafařík a Jan Filipi

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Zástupci do župního výboru: R. Mach a Josef Jugl

Ustanoveno Družstvo pro postavení vlastní tělocvičny

Ustavující schůze správního výboru 16. února 1913

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Jaroslav Čermák

Knihovník: Rudolf Mach

Správce nářadí a domu: Karel Nerad

Jednota měla koncem roku 41 členů a 17 členek, celkem 58

Průměrně cvičilo 3 dorostenců, 14 žáků a 14 žákyň

 

Rok 1914

Valná hromada v neděli 18. ledna 1914

Účast 25 členů a 5 členek

Starosta: Tomáš Chlupatý

Náměstek: Václav Tomek

Náčelník: František Dusík

Náčelnice: Růža Bláhová

Členové výboru: Karel Nerad, Josef Vlasák, Jaroslav Čermák, Alois Saifrt, Matěj Tomek, Antonín Hakl, Rudolf Mach a Jan Kohoutek

Zástupkyně ženského odboru: Marie Nebeská a Marie Kopernická

Náhradníci: Václav Zikl, Jaroslav Najman, Josef Soukal a František Förster

Přehlížitelé účtů: Jan Filipi a Štěpán Šafařík

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Ustavující schůze správního výboru 26. ledna 1914

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Jaroslav Čermák

Knihovník: Rudolf Mach

Správce nářadí: Karel Nerad

Zástupce do župního mohylového odboru: Václav Tomek

Jednota měla koncem roku 44 členů a 20 členek, celkem 64

Průměrně cvičilo 4 dorostenců, 19 žáků a 18 žákyň

 

Rok 1915

Valná hromada v neděli 28. února 1915

Účast 24 členů a 12 členek

Starosta: Tomáš Chlupatý

Náměstek: Václav Tomek

Náčelník: František Příhoda

Náčelnice: Růžena Bláhová

Členové výboru: Karel Nerad, Matěj Tomek, František Pechlát, Jaroslav Najman, Jaroslav Čermák, Alois Saifrt, Jan Kohoutek a Antonín Hakl

Zástupkyně ženského odboru: Helena Tittlbachová a Marie Kopernická

Náhradníci: Václav Zikl, Štěpán Dusík, Bohuslav Sýkora a Josef Soukal

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Ustavující schůze správního výboru 11. března 1915

Jednatel: Jan Kohoutek z Hostivice

Pokladník: Jaroslav Čermák z Hostivice

Knihovník: Bohuslav Sýkora

Správce nářadí: Karel Nerad

Jednota měla koncem roku 35 členů a 18 členek, celkem 53

Průměrně cvičilo 6 dorostenců, 5 dorostenek, 18 žáků a 19 žákyň

 

Rok 1916

Valná hromada v neděli 30. ledna 1916

Účast 20 členů a 7 členek

Starosta: Tomáš Chlupatý

Místostarosta: Václav Tomek

Náčelník: František Příhoda

Náčelnice: Růžena Bláhová

Členové výboru: Karel Nerad, Jaroslav Čermák, Alois Saifrt, František Pechlát, Jan Kohoutek, Karel Houška, Jaroslav Najman a Karel Tůma

Zástupkyně ženského odboru: Helena Tittelbachová a Marie Kopernická

Náhradníci: Štěpán Dusík, Jaroslav Kubišta, Miroslav Nerad a Karel Zounek

Ustavující schůze správního výboru 8. února 1916

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Jaroslav Čermák

Knihovník: Karel Houška

Správce nářadí: Karel Nerad

Jednota měla koncem roku 6 členů zakládajících, 4 činné a 20 přispívajících, celkem 30 členů

Ženský odbor 7 členek činných, 18 přispívajících, celkem 25

Členů dorostu: 7 dorostenců, 12 dorostenek

Průměrně cvičilo 14 žáků a 13 žákyň

Během uplynulého roku nastoupilo do války 10 členů, celkem již 36

 

Rok 1917

Valná hromada v neděli 21. ledna 1917

Účast 10 členů a 5 členek

Starosta: Tomáš Chlupatý

Místostarosta: Václav Tomek

Náčelník: Stanislav Ibl

Náčelnice: Růžena Bláhová

Členové výboru:

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Jaroslav Čermák

Správce nářadí: Karel Nerad

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Knihovník: Karel Houška

Štěpán Dusík, Jaroslav Kubišta, Karel Tůma

Zástupkyně ženského odboru: Helena Tittelbachová a Mařka Kopernická

Jednota měla koncem roku 34 členů a 28 členek, celkem 62

 

Rok 1918

Valná hromada v neděli 17. února 1918

Účast 18 členů a 14 členek

Starosta: Tomáš Chlupatý

Místostarosta: Václav Tomek

Náčelník: Stanislav Ibl

Náčelnice: Helena Tittelbachová

Členové výboru: Karel Nerad, Karel Houška, Jaroslav Čermák, Jaroslav Kubišta, Jan Kohoutek, Alois Saifrt, Štěpán Dusík a Karel Tůma

Náhradníci: Alois Geltner a Miroslav Nerad

Zástupkyně ženského odboru: Marie Kopernická a Milada Kramlová

Předseda vzdělávacího odboru: Alois Saifrt

Zástupci do župní valné hromady: Václav Tomek, Tomáš Chlupatý a Jan Kohoutek

Zástupci do župního výboru: Štěpán Dusík a Jan Kohoutek

Ustavující schůze správního výboru 18. března 1918

Jednatel: Jan Kohoutek

Pokladník: Jaroslav Čermák

Knihovník: Karel Houška

Správce domu: Karel Nerad

Jednota měla koncem roku 7 členů zakládajících, 16 činných a 42 přispívajících, celkem 65 členů

Ženský odbor 19 členek činných, 37 přispívajících, celkem 56

Průměrně cvičilo 5 dorostenců, 7 dorostenek

 

 

Starší vedení – Pozdější vedení

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Vedení spolku 1892 až 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003