Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2021

 

1. dubna 2021

- v řadě O Pramenů k hostivické historii přidány další dva svazky – jako č. 10 soupis poddaných z roku 1746 (PDF 291 stran, 1 125 kB) a jako č. 11 soupis poddaných z roku 1747 (PDF 298 stran, 1 184 kB); zároveň jsou v této řadě zveřejněny opravy svazků č. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 (odstraněny nově objevené drobné chyby)

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevhostivického 12. března 1921, litovického 13. března 1921 a opět litovického 31. března 1921

- foto měsíce dubna

- návštěvnost za březen (nejvíce návštěv tentokrát z Německa, po Česku následují s odstupem Čína, Dánsko, Švédsko, Rusko, Slovensko a další)

 

1. března 2021

- v řadě E Pramenů k hostivické historii přidány dva svazky – šestý je purkrecht neb knihy gruntovní panství litovského z roku 1707 (219 stran, PDF 1 187 kB), který zachycuje směny polí provedené hrabětem Bredou v roce 1707 a vlastnictví statků v Litovicích, Břvích a Jenečku během skoro celého 18. století, a sedmý obsahuje nejstarší domkářské pozemkové knihy založené v roce 1748 (145 stran, PDF 792 kB)

- po dlouhé době je tu další vystřihovánka hostivické stavby, tentokrát litovické kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého

- v březnovém čísle Hostivického měsíčníku vyšel článek o výsledcích sčítání lidu 1869 až 2011

- doplněn další stoletý zápis ze schůze obecního zastupitelstva – tentokrát litovického 13. února 1921

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

1. února 2021

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevhostivického 15. ledna 1921 a litovického 23. ledna 1921

- foto měsíce února

- návštěvnost za leden

 

1. ledna 2021

- hostivický historický kalendář pro rok 2021 představuje staré obrazy zachycující Hostivici

- v Hostivickém měsíčníku vyšly v poslední době tyto články o hostivické historii: v listopadu 2020 400 let od bitvy na Bílé hoře a Břve v 16. století a v lednu 2021 Hostivický mariánský sloup v nové odborné knize; seriál o hostivickém zdravotnictví publikovaný v Hostivickém měsíčníku v létě a na podzim vycházel z údajů na tomto webu a není zde opakován

- v řadě E Pramenů k hostivické historii přidána jako svazek č. 5 purkrechtní kniha Tachlovice – Hostivice 1701–1789 (166 stran, 811 kB)

- v řadě O Pramenů k hostivické historii přidán jako svazek č. 9 soupis poddaných tachlovického panství z roku 1744 (271 stran, 1 054 kB) a starší svazky č. 4 až 8 zveřejněny znovu po opravách (pouze změny drobných nepřesností objevené při zpracování nového soupisu, zejména v Drahelčicích oprava jména Bezděk na Ježdík)

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevlitovického 25. listopadu 1920, hostivického 27. listopadu 1920 a litovického 26. prosince 1920 – a zveřejněn plán schůzí na rok 1921

- na základě podkladu od Mgr. Karla Drvoly ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně částečně rozšířeny údaje o Klubu českých velocipedistů Kmit ve Břvech

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2020

 

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

 

Rok 2015

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

 

Úvod -> Historie webu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003