Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2023

 

1. května 2023

- do řady O Pramenů k hostivické historii přidán soupis poddaných z roku 1759 a soupis poddaných z roku 1760; zároveň zveřejněny opravené verze soupisů z let 1757 a 1758

- opět přepracovány nebo nově doplněny stránky některých osobností, zejména živnostníků

- přidán stoletý zápis ze schůze zastupitelstva – tentokrát litovického 14. dubna 1923

- foto měsíce května

 

2. dubna 2023

- vytvořena nová stránka o technické vybavenosti, která se bude věnovat dopravě, inženýrským sítím, nakládání s odpadem a veřejným pohřebištím; zatím je zpracována historie jednotlivých hřbitovů – původního u kostela, církevního v Litovické ulici užívaného v letech 1830–1930, litovicko-jenečského (nyní veřejné pohřebiště Hostivice–Jeneč), obecního hostivického užívaného v letech 1930–1944 a současného hostivického (nyní veřejné pohřebiště Hostivice)

- dále rozpracovány některé stránky o podnicích a živnostech, zejména doplněny odkazy na nově zpracované životopisy živnostníků a zařazen kompletní katalog výrobků armaturky Zicha z roku 1933

- přepracovány nebo nově doplněny stránky některých osobností, zejména živnostníků

- přidány stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstevlitovického 14. ledna 1923, litovického 19. února 1923 a hostivického 24. února 1923

- foto měsíce dubna

 

1. března 2023

- zásadně rozšířena a doplněna stránka o podnicích a živnostech: přidány přehledy živností podle adresáře z roku 1912, adresáře z roku 1931adresáře z roku 1939, přehled živností rušených po roce 1948, informace o začlenění řemeslníků do cechů a později živnostníků do živnostenských společenstev, zpracována historie jednotlivých mlýnůvodního v Litovicích, Peterkova u Hostivice a parního v Hostivici, podrobně popsána historie bývalé mlékárny včetně řady dosud nezveřejněných fotografií, doplněny údaje o břevské cihelně a Haklově cihelně v Litovicích, upřesněny některé údaje o hostincích, zveřejněny přehledy řezníků, pekařů a cukrářů, ostatních výrobců potravin, spotřebních družstev, obchodů potravinami a smíšeným zbožím, trafik, ostatních obchodů, obuvníků, krejčích a švadlen, řemeslníků pracujících se dřevem, papírem a kůží, řemeslníků pracujících s kovy, řemeslníků ve stavebnictví, holičů, povozníků a autodopravců, autoopraven, elektrotechniků, kapelníků a ostatních živnostníků ve službách, z období po roce 1950 zpracován přehled obchodů a historie hostivických provozoven Okresního průmyslového podniku Praha-západ; jde pouze o pracovní verzi, mnohé části zatím zůstaly v přípravě a i zveřejněné údaje budou dále doplňovány a případně i opravovány

- přepracována stránka o porodních bábách a porodních asistentkách

- v návaznosti na uvedená doplnění aktualizovány stránky osobností – u všech doplněno jméno do názvu stránky a některé osobnosti a životopisy doplněny, u žen sjednoceno uvádění příjmení

- na stránce o pohlednicích doplněny u některých současných pohlednic vydavatelské údaje

- foto měsíce března

 

1. února 2023

- na stránce o pohlednicích doplněny nové současné pohlednice, tentokrát z Nučic

- foto měsíce února

 

15. ledna 2023

- v řadě O Pramenů k hostivické historii jsou opraveny svazky č. 20 až 22 (především se z jednoho Jakuba stal Jan a z jednoho Antonína Augustin; chyby byly objeveny při přípravě soupisu poddaných na rok 1759, který ale bude zveřejněn až po kontrole podle navazujícího soupisu na rok 1760)

- v návaznosti na celkovou aktualizaci stránky osobností k 1. lednu 2023 doplněna aktualizace stránky o církevních dějinách, které opravuje nefunkční odkaz z osobností na nově založenou stránku římskokatolické farnosti; přepracována je rovněž stránka církve československé husitské v Hostivici

- na základě informací a materiálů, které poskytla paní Andrea Dvořáková, byl v osobnostech zásadně doplněn medailonek učitelky Eleonory Šestákové

 

1. ledna 2023

- v řadě O Pramenů k hostivické historii jsou opět opraveny již zveřejněné svazky č. 13 až 20 (tentokrát jde kromě svazku č. 20 jen o opravu jednoho jména) a nově jsou přidány svazky č. 21 – soupis poddaných 1757, č. 22 – soupis poddaných 1758, č. 36 – neúplný soupis poddaných 1772, č. 37 – soupis poddaných 1773, č. 38 – soupis poddaných 1774 a č. 52 – soupis poddaných 1791

- zveřejněn stoletý zápis ze schůze zastupitelstva, a to litovického 17. prosince 1922 a přehled schůzí hostivického i litovického zastupitelstva v roce 1923

- celkově zaktualizovány stránky osobností – přidány některé další údaje a jednoznačně rozlišeno, které stránky jsou pouze rozpracovány (i u takto neoznačených osobností budou průběžně doplňovány další údaje)

- v návaznosti na aktualizaci osobností přepracovány stránky o podnicích a živnostech, které bude také třeba dále doplňovat a rozvíjet

- foto měsíce ledna

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2022

 

Rok 2021

 

Rok 2020

 

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

 

Rok 2015

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

 

Úvod -> Historie webu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003