Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2017

 

1. března 2017

- v části věnované obecní samosprávě přidány tři zcela nové části – o politických stranách působících v Hostivici a Litovicích, o místních volbách (zde jsou zveřejněny pro Litovice i voličské seznamy s výší placených daní z let 1873 až 1912) a o právní úpravě obecního zřízení (zde jsou zveřejněny běžně nedostupné texty starých zákonů)

- únorové pokračování seriálu Stalo se před… připomnělo tradici 70. a 80 let – předávání občanských průkazů patnáctiletým

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

19. února 2017

- zveřejňování přepisů starých dokumentů tentokrát pokračuje v řadě O Pramenů k hostivické historii soupisem poddaných z roku 1720 – přepis obsahuje na 119 stranách údaje o poddaných ze všech obcí panství

 

1. února 2017

- v Hostivickém uličníku jsou aktualizovány podle stavu k 1. lednu 2017 přehledy čísel popisných i údaje o domech na stránkách jednotlivých ulic (zároveň byly aktualizovány fotografie některých ulic)

- v lednovém pokračování seriálu Stalo se před… jsme se věnovali osudům židovského obchodníka Leopolda Poláčka z Hostivice

- foto měsíce února

- návštěvnost za leden

 

8. ledna 2017

- další setkání badatelů o tachlovickém panství se bude konat v Unhošti 21. února 2017; v některých prezentacích z předchozích setkání byly opraveny drobné chyby

 

1. ledna 2017

- na stránku o městské kronice přidán zápis za rok 2014 (PDF 716 kB)

- v Hostivickém uličníku jsou zveřejněny novému formátu přizpůsobené a významně doplněné úvodní kapitoly – 1. část (PDF 3 797 kB), 4. část (PDF 2 932 kB), 5. část (PDF 406 kB) a 6. část (492 kB) a zcela nově 3. část (PDF 8 392 kB) věnovaná územním a regulačním plánům a povolování staveb; 2. část o evidenci nemovitostí v pozemkových knihách a o historii katastrů zatím zůstává v přípravě a také již zveřejněné díly budou přizpůsobovány upravenému řešení velmi pomalu

- v dílech Hostivického uličníku věnovaných ulicím ve Starých Litovicích, které byly nově zveřejněny v červenci 2016, bylo nutné opravit nepřesné údaje o pojmenování těchto ulic, proto je na web zařazena nová verze; jde o náměstí 1. máje a ulice K Rybníku, U Sádek a Na Hrázi

- na stránkách o spolcích byla doplněna razítka některých spolků (např. hostivických hasičů, J. K. Tyla, Bendla či SK Hostivice)

- prosincové sté pokračování seriálu Stalo se před… se zaměřilo na 400 let starou směnu dvou hostivických statků

- doplněny zbývající stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevlitovického 1. října 1916, hostivického 14. října 1916, opět hostivického 9. prosince 1916 a litovického 14. prosince 1916

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2016

 

Rok 2015

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

 

Úvod -> Historie webu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003