Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2020

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2020

 

1. prosince 2020

- v řadě E Pramenů k hostivické historii přidán jako svazek č. 4 purkrecht statku litovického (457 kB), zároveň byly zveřejněny opravy předchozích svazků č. 1 až 3

- v řadě O Pramenů k hostivické historii aktualizován svazek č. 1 se soupisem poddaných kladenského a červenoújezdeckého panství z roku 1662 (namísto původního výtahu jen pro Hostivici zveřejněn pramen kompletně) a dále do této řady zařazen jako svazek č. 8 neúplně dochovaný soupis poddaných tachlovického panství z roku 1743

- foto měsíce prosince

- návštěvnost za listopad

 

1. listopadu 2020

- řadě O Pramenů k hostivické historii přidán jako svazek č. 7 soupis poddaných tachlovického panství z roku 1742 (1 107 kB), zároveň byly zveřejněny opravy předchozích svazků č. 2 až 6

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevhostivického 4. září 1920 a litovického 13. července 1920, 8. srpna 1920, 5. září 192024. října 1920

- aktualizovány stránky některých osobností, například přidány další údaje o ruském legionáři Tomáši Víznerovi

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

 

4. října 2020

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

1. září 2020

- foto měsíce září

- návštěvnost za srpen

 

1. srpna 2020

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec

 

1. července 2020

- doplněny historické články pro Hostivický měsíčník otištěné v květnu a v červnu: Z nejstarší historie hostivické školy, Výlety do hostivického okolí a 103 zemřelých v Hostivici (souhrnná zpráva o průběhu epidemie)

- na stránce o institucích aktualizován text o lékařích do roku 1850 a na stránkách osobností doplněny nebo rozšířeny životopisy některých lékařů

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: litovického 30. května 1920, hostivického 8. června 1920, hostivického 16. června 1920 a litovického 27. června 1920

- foto měsíce července

- návštěvnost za červen

 

3. června 2020

- v řadě O Pramenů k hostivické historii nově zveřejněn svazek č. 6 (soupis poddaných tachlovického panství 1741)

- v řadě P Pramenů k hostivické historii zveřejněn svazek č. 3 (inventář panství Kladno a Červený Újezd z roku 1678)

- na stránce o institucích doplněny texty o lékařích do roku 1850, o lékařích v letech 1850–1950 a o Okresním ústavu národního zdraví Praha-západ a na stránkách osobností doplněny nebo rozšířeny životopisy významných lékařů (téma zdravotnictví v Hostivici je souhrnně zpracováno zřejmě úplně poprvé)

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

 

1. května 2020

- na stránce o školství doplněna nejstarší historie hostivické školy před rokem 1870 s přehledem všech učitelů – mnozí z nich dosud nebyli známi; s tím souvisí aktualizace stránek o některých osobnostech

- velká úprava jednotlivých stránek Pramenů k hostivické historii – doplnění obrázků k přehledům jednotlivým svazků, nahrazení starých verzí nesplňujících standard PDF/A novými

- v řadě B Pramenů k hostivické historii aktualizován svazek č. 6 (v pamětní knize železniční stanice Litovice doplněn text jedné stránky, která nebyla k dispozici na mikrofilmu) a svazek č. 7 (změna úpravy pamětní knihy Dělnického domu)

- v řadě H Pramenů k hostivické historii znovu zveřejněny všechny obecní a městské kroniky, u obsáhlejších zápisů byl do záhlaví stránek doplněn rok pro snadnější vyhledávání

- v řadě K Pramenů k hostivické historii znovu zveřejněny všechny školní kroniky se stejnou změnou jako u obecních kronik

- v řadě O Pramenů k hostivické historii opraven svazek č. 3 (soupis poddaných 1720) a nově zveřejněn svazek č. 2 (soupis poddaných 1713), svazek č. 4 (soupis poddaných 1739) a svazek č. 5 (soupis poddaných 1740) – zpracováno je vždy celé panství

- v řadě P Pramenů k hostivické historii nahrazen svazek č. 2, který obsahoval jen výpis z urbáře z roku 1662 týkající se Hostivice, za úplný přepis všech údajů z celého panství Kladno a Červený Újezdec

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstev: hostivického 28. února, litovického 29. února, litovického 11. dubna, hostivického 13. dubna a litovického 14. dubna 1920

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

1. dubna 2020

- provedeny aktualizace stránek o některých osobnostech

- foto měsíce dubna

- návštěvnost za březen

 

1. března 2020

- přidán přehled legionářů a doplněny stránky s jejich životopisy, upraveny i životopisy některých dalších osobností

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

2. února 2020

- rozsáhlá aktualizace řady stránek – doplněny stránky institucí (pošty, peněžních ústavu a bezpečnostních složek), na zcela přepracované stránce školství doplněny přehledy škol a školních budov, aktualizovány a rozšířeny stránky o spolcích před rokem 1950, přidána řada stránek dobrovolných organizací, aktualizovány a významně doplněny přehledy hostivického divadla, přidány stránky řady organizací zřizovaných obcí nebo městem a doplněny medailonky mnoha osobností (zveřejněny jsou i některé rozpracované stránky, které budou postupně doplňovány; u některých osobností nejsou doplněny všechny vazby např. na kandidátní listiny v obecních volbách; je možné, že některé odkazy nebudou funkční, protože směřují do dosud nezveřejněných částí webu)

- další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevlitovického 18. ledna 1920 a hostivického 24. ledna 1920

- foto měsíce února

- návštěvnost za leden

 

1. ledna 2020

- hostivický historický kalendář pro rok 2020 je zaměřen na hostivické hasiče

- doplněny stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstev ve třetím čtvrtletí 1920: litovického 25. října 1919, litovického 23. listopadu 1919, litovického 7. prosince 1919 a hostivického 13. prosince 1919 a přidán plán schůzí na rok 1920 (zápisy ze schůzí rady konaných od voleb v roce 1919 nejsou tímto způsobem zveřejňovány, budou zařazeny v budoucnu jen do edice v řadě L Pramenů k hostivické historii)

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

 

Rok 2015

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2020

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003