Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu –> 2015

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2015

 

1. prosince 2015

- listopadové pokračování seriálu Stalo se před… je věnováno nejstarší historii jednoho z hostivických statků, který se prvně objevil v pramenech před 700 lety

- doplněny chybějící stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: hostivického 28. května 1915, litovického 29. května 1915, hostivického 10. srpna 1915 a rovněž hostivického 25. října 1915

- foto měsíce prosince

- návštěvnost za listopad

 

8. listopadu 2015

- po dlouhé době je tu opět obsáhlejší aktualizace části webu: necelý rok po prostudování knih spolkového katastru a rejstříků divadel a zábav v kladenském archivu a jejich zveřejnění v řadě R Pramenů k hostivické historii se podařilo doplnit tyto údaje do dalších částí stránek

- v přehledu spolků došlo ke změně členění – za zlom již nepovažuji rok 1945, ale zákon o dobrovolných organizacích (spolky, které se změnily na dobrovolné organizace a případně po roce 1990 na občanská sdružení, budou mít svoji historii rozdělenou na více částí); u všech spolků jsou uvedeny kompletní údaje o jejich vedení do roku 1948 podle knih spolkového katastru, údaje z fondu ONV Praha-západ po roce 1949 zatím byly zpracovány pouze částečně; u některých spolků jsou doplněny nově získané stanovy; přehledy akcí pro veřejnost zatím nebyly zpracovány pro všechny spolky, postupně budou doplňovány; přehled dobrovolných organizací je zatím velmi pracovní

- přehled divadelních představení obsahuje všechna představení, o nichž existuje záznam v rejstříku divadel a zábav; zatím se nepodařilo zpracovat samostatné stránky pro všechna divadelní představení

- v návaznosti na kompletní aktualizaci stránek o spolcích a o divadle je částečně upravena také část věnovaná osobnostem; do budoucna předpokládám rozšíření této části o medailonky dalších osobností, např. významných činovníků různých spolků či divadelních ochotníků

 

1. listopadu 2015

- v říjnovém dílu seriálu Stalo se před… se připomíná výběr mýta na karlovarské silnici

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

 

18. října 2015

- na stránce o tachlovickém panství zařazeny přednášky z říjnového setkání badatelů – o tom, jak vznikala kniha k výročí Jenče, a o zámcích a dalších stavbách majitelů tachlovického panství na jiných panstvích

 

1. října 2015

- v zářijovém pokračování seriálu Stalo se před… připomínám 80. výročí postavení hostivické mlékárny

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

26. září 2015

- v Pramenech k jenečské historii přidán svazek č. 5 se zápisy ze schůzí zastupitelstva 1892–1905 (zatím pouze pracovní verze se zápisy do roku 1897) a informace o vydání knihy Jeneč 1115–2015

 

13. září 2015

- pozvánka na šesté setkání badatelů z tachlovického panství

 

5. září 2015

- foto měsíce září

- návštěvnost za srpen

 

1. srpna 2015

- v prázdninovém dílu seriále Stalo se před… si připomínáme 125. výročí založení hostivického sboru dobrovolných hasičů článkem o požáru na Břvích v roce 1875 a dalších požárech před založením sboru

- na stránkách Tachlovického panství doplněny prezentace z červnového setkání badatelů: o rodu Žďárských ze Žďáru, o Bredově pozemkové reformě a o majitelích tachlovického panství

- opravena chyba ve svazku č. 1 Pramenů k jenečské historii (chyba v názvu díla na titulní straně a v záhlaví) – bez změny data vydání

- oprava a aktualizace odkazů

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec

 

2. července 2015

- seriál Stalo se před… se v červnu zabýval 100. výročím pojmenování hostivického náměstí podle Mistra Jana Husa

- foto měsíce července

- návštěvnost za červen

- na stránkách Tachlovického panství zveřejněn termín dalšího setkání badatelů

- právě dokončuji texty o historii Jenče připravované k 900. výročí první písemné zmínky – k rozsáhlejším aktualizacím webu se vrátím až po odevzdání tohoto díla

 

1. června 2015

- v květnovém pokračování seriálu Stalo se před… jsme se věnovali okresní spartakiádě v roce 1985

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

 

13. května 2015

- pozvánka na páté setkání badatelů z bývalého tachlovického panství

 

2. května 2015

- seriál Stalo se před… se v dubnu věnoval závodům zemědělských strojů v Litovicích

- na stránce o obecní samosprávě přidány další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: hostivického 16. března 1915, litovického 11. dubna 1915hostivického 1. května 1915

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

6. dubna 2015

- seriál Stalo se před… se v březnu věnoval skladbám Františka Josefa Pelze, hlavně těm z roku 1875

- foto měsíce dubna

- návštěvnost za březen

 

1. března 2015

- bývalého hostivického kronikáře Ing. Jiřího Pergla, který zemřel dne 22. února 2015 ve věku nedožitých 90 let, připomínám městskou kronikou z let 1992 až 2000 (7 228 kB) zařazenou v řadě H Pramenů k hostivické historii

- v seriálu Stalo se před…, který na webu zveřejňuji s určitým zpožděním po vydání Hostivického měsíčníku, vyšlo v únoru připomenutí, kde ke svému jménu přišel Peterkův mlýn

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

14. února 2015

- v Pramenech k jenečské historii doplněn svazek č. 1 s monografií Karla Dudy Dějiny obce Jenče, jích domů a jich majitelů (899 kB)

- na stránce o setkávání badatelů o tachlovickém panství zařazena přednáška o pramenech ke školství v tachlovickém panství přednesená na setkání 10. února 2015 a uveden termín příštího setkání 9. června 2015 – bude zaměřeno na osudy šlechtických majitelů panství Červený Újezd a Tachlovice a na Bredovu pozemkovou reformu

 

1. února 2015

- v řadě P Pramenů k hostivické historii aktualizován svazek č. 1 s „urbářem“ z roku 1629 (opraveny chyby v údajích o Jenči)

- lednové pokračování seriálu Stalo se před… se věnuje nejstarší historii hostivických spolků

- foto měsíce února

- návštěvnost za leden

 

25. ledna 2015

- v řadě R Pramenů k hostivické historii zveřejněna opravená verze svazku č. 2 s údaji ze spolkového katastru (PDF 701 kB); oproti původní verzi doplněny původně přehlédnuté údaje o domobrancích a Hlaholu a opraveny drobné chyby

- v rámci příprav na oslavy 900. výročí první písemné zmínky o Jenči se více věnuji historii této sousední obce, v níž v 19. století sídlila správa tachlovického panství; pro zpracované materiály jsem založil samostatnou stránku Pramenů k jenečské historii, na kterou zatím zařazuji jako svazek č. 3 údaje o jenečských spolcích ze spolkového katastru a jako svazek č. 4 údaje o jenečském dění podle rejstříků shromažďovací agendy

 

21. ledna 2015

- na titulní stránce a v části věnované setkávání badatelů z tachlovického panství zveřejněna pozvánka na čtvrté setkání, které se uskuteční 10. února

 

18. ledna 2015

- do řady R Pramenů k hostivické historii určené pro písemnosti kladenského okresního úřadu zařazen skromný 17-stránkový svazek č. 3 s rejstříkem shromažďovací agendy z let 1930 až 1947 (PDF 331 kB) a především dosud nejobsáhlejší dílo publikované na tomto webu – svazek č. 4, který obsahuje na 298 stranách rejstřík divadel a zábav v kladenském okrese v letech 1904 až 1947 (PDF 2 305 kB)

- mezi hostivické vystřihovánky přidán model hostivické školy v Komenského ulici po přístavbě jídelny a šaten v letech 1973–1977

- zájemci si mohou nechat vyrobit ze zveřejněného podkladu hostivický historický kalendář na rok 2015 s fotografiemi drobných staveb (PDF 15 661 kB)

 

1. ledna 2015

- kompletně obnovena řada A Pramenů k hostivické historii ve formátu PDF/A, svazky č. 1 až 9 a jejich poznámkový aparát upraveny podle ostatních řad a původně samostatná příloha svazku č. 1 připojena k hlavnímu dokumentu; nově přidány další svazky: č. 12 Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945 (PDF 4 178 kB), č. 13 Automobilové závody Praga, provoz Hostivice – 65 let 1900–1965 (PDF 521 kB) a č. 14 Dělnické hnutí na Hostivicku (PDF 677 kB)

- v řadě H Pramenů k hostivické historii doplněna jako svazek č. 8 městská kronika za roky 1986 až 1991 (PDF 1 081 kB)

- založena nová řada R Pramenů k hostivické historii určená pro písemnosti Okresního hejtmanství na Smíchově (do roku 1893) a na Kladně, Okresní správy politické na Kladně a Okresního úřadu na Kladně; jako svazek č. 2 zařazen výběr údajů o hostivických spolcích ze spolkového katastru (PDF 693 kB)

- na stránce o obecní samosprávě přidán další stoletý zápis ze schůze zastupitelstva, tentokrát  hostivického 28. prosince 1914

- v seriálu Stalo se před… sjednocena grafická úprava dosavadních dílů a k 63. dílu Učitel a kaplan si píší přes noviny doplněn další dodatek, který vysvětluje životní osudy učitele Mašína

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

 

Úvod -> Historie webu –> 2015

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003