HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2009

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2009

 

27. prosince 2009

- pro lednový Hostivický měsíčník jsem napsal desátý příběh hostivické politiky, tentokrát o sporu o ustavení obecního hrobníka a o dispensech pro stavitele, a v seriálu Stalo se před... připomínám sloučení Hostivice a Litovic před 60 lety

- na stránku o městských kronikách doplněn zápis za rok 2008 (PDF 313 kB) – text jsem dostal od kronikáře Antonína Štětky

- zařazeny nové stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevhostivického 5. prosince 1909litovického 18. prosince 1909; zároveň doplněny zápisy litovického zastupitelstva z let 1903 až 1907 – tím jsou zápisy kompletní do roku 1909, další budou nadále doplňovány se stoletým zpožděním

 

6. prosince 2009

- přidán ke stažení hostivický historický kalendář na rok 2010, tentokrát na téma „rok ve společnosti“

- formální úprava uspořádání stránky o hostivických obecních časopisech

 

3. prosince 2009

- foto měsíce prosince

- návštěvnost za listopad

 

22. listopadu 2009

- přidán další stoletý zápis, tentokrát o schůzi hostivického zastupitelstva 18. listopadu 1909

- doplněny protokoly ze schůzí litovického zastupitelstva v letech 1901 a 1902

- zařazeny články pro prosincové číslo Hostivického měsíčníku – v seriálu Stalo se před... o epidemické chřipce před 120 lety a v Příbězích hostivické politiky o prodeji pozemků pod tzv. nouzovými domky

 

15. listopadu 2009

- mezi cestopisy přidána obsáhlá reportáž z letošní cesty na Island

- přidán další stoletý zápis, tentokrát o schůzi litovického zastupitelstva 1. listopadu 1909

- doplněny protokoly ze schůzí litovického zastupitelstva v letech 1899 a 1900

 

3. listopadu 2009

- informace o posledních říjnových vycházkách

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

 

10. října 2009

- založena nová stránka Cestopisy, na kterou byla zatím přesunuta výprava do Nepálu

- jako samostatné části webu v rubrice Netýká se historie přidány stránky SNK Hostivice 2006 a Sousedského běhu; informace o aktualizaci těchto samostatných webů zde nebudou uváděny

 

4. října 2009

- zařazena zpráva o druhé podzimní vycházce

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

28. září 2009

- zařazena zpráva o první podzimní vycházce

- přidány články pro říjnový Hostivický měsíčník: Stalo se před... o obnově hostivické školy v roce 1734 a osmý Příběh hostivické politiky, tentokrát o sporu, zda přijmout nového obecního strážníka, nebo nočního hlídače

- mezi zápisy ze zastupitelstev přidán další právě stoletý zápis o schůzi litovického zastupitelstva 28. září 1909

 

13. září 2009

- přidán článek Počátky spolkové činnosti v Hostivici psaný pro 45. číslo Listů z Unhošťska

- mezi zápisy ze zastupitelstev přidán další právě stoletý zápis o schůzi litovického zastupitelstva 9. září 1909

 

2. září 2009

- přidány články psané pro zářijové číslo Hostivického měsíčníku: v seriálu Stalo se před... připomínám neúspěšnou rezignaci hostivického starosty Matěje Kaliny v září 1929 a v sedmé části Příběhů hostivické politiky se věnuji tomu, jak okresní úřad za první republiky zbavoval mandátů zastupitele vyloučené ze svých stran

- foto měsíce září 2009

- návštěvnost za srpen 2009

 

16. srpna 2009

- zveřejněn plán podzimních historických vycházek

- v Hostivické fotokronice přidány fotogalerie z let 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 a 1960

- v uličníku aktualizovány názvy ulic podle usnesení zastupitelstva z března 2009: ulice K Hradištku byla přejmenována na Okrajovou a nově byla pojmenována ulice Šrámkova

- k zápisům ze zastupitelstev přidán stoletý zápis z litovického zastupitelstva 2. srpna 1909

 

2. srpna 2009

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec

 

27. července 2009

- přidáno nové téma – Hostivická fotokronika, prozatím jsou zveřejněny fotogalerie z let 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 a 1950

- doplněny aktuálně stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: hostivický z července 1909 (přesněji nedatovaný) a litovický ze 17. července 1909

- na stránku s přepisy schůzí zastupitelstev přidány protokoly litovického zastupitelstva z let 1895 až 1898

 

1. července 2009

- k obecní samosprávě přidány přehledy rychtářů a přehledy starostů; na samostatných stránkách jednotlivých starostů a předsedů národního výboru jsou uvedeny dostupné fotografie a podpisy. Chybějící fotografie a podpisy budou podle možností doplňovány. Přehled rychtářů a starostů ve formátu PDF (příloha č. 1 publikace Obecní samospráva na území města Hostivice) prozatím není aktualizován

- doplněn zápis ze schůze hostivického zastupitelstva 11. června 1909

- zařazeny články do červencového čísla Hostivického měsíčníku: v seriálu Stalo se před... o založení spolku Hostivít před 120 lety a v seriálu Příběhy hostivické politiky o záhadě peněz chybějících v obecním trezoru

- foto měsíce července

- návštěvnost za červen

 

11. června 2009

- na stránku o památkách přidány procházky dávnými časy – stručné texty o historii nejstarších domů v Hostivici, v Litovicích, v Jenečku a na Břvech

- aktualizovány všechny letáky o hostivických památkách a historii – odpovídají textům na stránce o památkách a byly převedeny na formát A4

 

2. června 2009

- články do červnového Hostivického měsíčníkuStalo se před... 40 lety o druhém odhalení pamětní desky F. J. Pelze a pátý příběh hostivické politikyzrušených volbách v roce 1911

- zpráva o proběhlé prohlídce litovické tvrze a o vycházce Potoční ulicí

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

 

10. května 2009

- v seriálu Stalo se před… se tentokrát věnuji prvnímu sledování televize v Hostivici před 55 lety

- mezi stoleté zápisy ze zastupitelstev přidán protokol o schůzi hostivického zastupitelstva 6. května 1909 a doplněny nejstarší dostupné zápisy hostivického zastupitelstva z let 1907 a 1908

- k obecní samosprávě přidány texty o městském znaku a vlajce, které byly dosud dostupné pouze ve formátu PDF mezi letáky o památkách a historii

- přidána samostatná stránka o památkách, na které jsou zařazeny texty dostupné dosud pouze ve formátu PDF mezi letáky o památkách a historii

 

3. května 2009

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

19. dubna 2009

- aktualizace jednotlivých fotogalerií Dříve a nyní – doplněny další fotografie

- přidána zpráva o vycházce na Břve 19. dubna

 

5. dubna 2009

- návštěvnost za březen; rekord v počtu unikátních návštěv způsobil odkaz z chýňského diskusního fóra na stránku o chýňských pohlednicích a v závěru března zveřejněný článek o tomto webu na stránkách Kladna minulého (děkuji za povzbuzující text); přesto v návštěvnosti jednoznačně opět vyhrál Nepál

 

29. března 2009

- na stránku o městských kronikách přidána publikace Hostivické pamětní knihy a kroniky (PDF 1 649 kB)

- přidány články do dubnového Hostivického měsíčníku, tentokrát s trochu provokujícími názvy: Sociálně demokratická výtržnostPříbězích hostivické politiky a „Porušení rozpočtové kázně“ na Břvech v seriálu Stalo se před…

- v uličníku kompletně zaktualizována část věnovaná Husovu náměstí (rozcestník na 7 částí PDF)

- doplněn zápis ze schůze litovického zastupitelstva 22. března 1909

- na stránku o historických vycházkách přidány fotografie z vycházky kolem náměstí a ze setkání nad kronikami

- foto měsíce na duben

 

15. března 2009

- v uličníku přidána ulice Na Vršku (PDF 6 186 kB)

 

1. března 2009

- přidána stránka Napsali o webu, na které je zveřejněn text o těchto stránkách publikovaný v únorovém čísle kladenského časopisu Kamelot

- články pro březnový Hostivický měsíčník: třetí příběh hostivické politiky, tentokrát o obecních strážnících a vybírání plateb za elektřinu, a 16. část seriálu Stalo se před…, která se věnuje zahájení stavby tzv. školičky před 50 lety

- zveřejněna pozvánka na jarní historické vycházky

- na stránkách průřezu historií, uličníku, školství a živností a podniků přidány ilustrační obrázky

- v uličníku aktualizován seznam zařazení domů do ulic podle údajů ministerstva vnitra k 20. únoru 2009

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

15. února 2009

- do uličníku přidána většina ulic z lokality Sadová I: Akátová, Cedrová, Jasanová a Platanová (větší soubory PDF)

- do řady C Pramenů k hostivické historii zařazeny jako svazek č. 3 vzpomínky Jana Zadáka, hostivického továrníka a předsedy SK Hostivice (zveřejněno se souhlasem A. Zadáka, PDF 2 434 kB)

- další zápisy ze stoletých zasedání obecních zastupitelstev: litovického dne 11. února 1909hostivického dne 16. února 1909

 

8. února 2009

- do uličníku přidána ulice Na Hrázi (PDF 7 481 kB)

- na stránce o městských kronikách přidán zápis za rok 2007 (PDF 290 kB)

- vystřihovánky hostivických památek sloučeny pod jeden odkaz v Drobnějších publikacích, přidána nová vystřihovánka kaple z poutní cesty do Hájku

 

1. února 2009

- foto měsíce na únor

- návštěvnost za leden

 

25. ledna 2009

- přidány články psané pro únorové číslo Hostivického měsíčníku: v seriálu Stalo se před… o výročí zavedení elektrického proudu v Hostivici a v seriálu Příběhy hostivické politiky povídání o hostivických obecních strážnících

- v uličníku přidána další ulice: U Zámecké zdi (PDF 3 606 kB)

- aktualizovány údaje o autorovi webu

 

4. ledna 2009

- v uličníku přidány další ulice: Sokolská a Ke Skále (větší soubory ve formátu PDF)

 

1. ledna 2009

- přidány články psané pro lednové číslo Hostivického měsíčníku: v seriálu Stalo se před… o výročí založení litovického hasičského sboru a v novém seriálu Příběhy hostivické politiky povídání o litovických obecních strážnících; v základním rozcestníku článků pro HM byly odkazy na seriály přesměrovány vždy na 1. část seriálu

- zveřejněn zápis ze schůze hostivického zastupitelstva konané 24. prosince 1908

- k hostivickým pohlednicím doplněny i pohlednice z okolí: Hájek, Chýně, Jeneč, Ruzyně a Bílá Hora, Šárka a Liboc a další obce

- historie webu a foto měsíce za rok 2008 odsunuty do archivu

- foto měsíce na leden

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2008

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2009