HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2008

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2008

 

21. prosince 2008

- přepracována a rozšířena stránka Hostivice dříve a nyní: k upraveným fotogaleriím z Nouzova a ze Břvů přidány ostatní části města – náměstí, na vršku a okolo mlýna, u nádraží, na východ od náměstí, za školou, na západ od náměstí, staré Litovice, nové Litovice, starý Jeneček, Jeneček u karlovarské silnice, koupaliště na Břevském rybníku a samoty (některé fotografie budou ještě doplněny dodatečně)

- jako vánoční pozornost je zveřejněn ke stažení hostivický historický kalendář na rok 2009

- zveřejněn zápis ze schůze litovického zastupitelstva konané 18. prosince 1908

- na stránku o událostech 28. října doplněny fotografie přibližující, jak vypadala výstava k tomuto výročí na hostivickém zámku
(proběhla od 24. října do 26. listopadu)

 

8. prosince 2008

- přidán odkaz Hostivice dříve a nyní, ve kterém budou zveřejňovány dvojice různě starých fotografií z podobného místa – prozatím je zpracován Nouzov a Břve; tyto stránky mají za cíl zpřístupnit vybrané historické fotografie rychleji, než by to umožnilo postupné zpracovávání Hostivického uličníku – pokud se mi podaří získat další fotografie, doplním je

- na stránce o obecních a městských kronikách zveřejněny další zápisy do městské kroniky za roky 20052006 (soubory ve formátu PDF)

 

1. prosince 2008

- doplněna stránka o obecních a městských kronikách a zveřejněny zápisy do městské kroniky za roky 2002, 2003 a 2004 (soubory ve formátu PDF)

- zveřejněny další stoleté zápisy ze zastupitelstev: litovický z 26. listopadu 1908 a hostivický z 30. listopadu 1908

- foto měsíce na prosinec

- návštěvnost za listopad

 

23. listopadu 2008

- k hostivickým obecním časopisům přidán šestý, sedmý, osmý a devátý ročník Hostivického měsíčníku

- doplněny články psané do prosincového čísla Hostivického měsíčníku: Čtvrté nahlédnutí do Knihy příběhů pro školu Hostivickou, Výročí panování Františka Josefa I. v roce 1898 ze seriálu Stalo se před… a Z historie hostivických obecních časopisů

 

17. listopadu 2008

- dílčí úpravy některých kapitol v průřezu hostivickou historií

- k hostivickým obecním časopisům přidán druhý, třetí, čtvrtý a pátý ročník Hostivického měsíčníku

- u ostatních časopisů doplněna informace o časopise Lokálka

 

9. listopadu 2008

- doplněna samostatná stránka o historických vycházkách

- přidána stránka se zápisy obecních zastupitelstev a zveřejněn zápis ze schůze hostivického zastupitelstva 29. října 1908 a ze schůze litovického zastupitelstva 7. února 1908

- zařazen článek o první světové válce a 28. říjnu 1918 v Hostivici psaný pro Listy z Unhošťska

- aktualizovány a významně rozšířeny odkazy na jiné weby

 

1. listopadu 2008

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

- aktualizována pozvánka na historické vycházky

 

23. října 2008

- zařazen nový odkaz Události, který obsahuje kompletní výstavu k 90. výročí vzniku Československa 28. října 1918

- přidány články o historii psané do listopadového Hostivického měsíčníku: třetí nahlédnutí do Knihy příběhů pro školu Hostivickou a 12. část seriálu Stalo se před věnovaná zboření jedné z poutních kaplí cesty do Hájku v roce 1878

- aktualizována pozvánka na historické vycházky

 

3. října 2008

- přidány články o historii psané do říjnového Hostivického měsíčníku: druhé nahlédnutí do Knihy příběhů pro školu Hostivickou a 11. část seriálu Stalo se před věnovaná sporu o domovské právo pro F. A. Poppera v roce 1938

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

21. září 2008

- Hostivické časopisy byly rozděleny na obecní a ostatní. Z obecních časopisů je nově zveřejněno všech 16 vydaných čísel Hostivických hlásek, byl doplněn 1. ročník Hostivického zpravodaje z roku 1959 a nově je zveřejněn 1. ročník (jen dvě dochovaná čísla), 10. ročník, 11. ročník a 12. ročník Hostivického měsíčníku. V ostatních časopisech zatím najdete jen dříve zveřejněná čísla časopisu Vzlet

 

7. září 2008

- v nové řadě D Pramenů k hostivické historii je zpřístupněn písemný operát stabilního katastru z roku 1840 včetně mnoha ukázek map tohoto katastru (císařských otisků i indikačních skic). Kvůli velkému rozsahu je přepis rozdělen do tří souborů ve formátu PDF (velikost 3 až 6 MB) – A: Úvodní kapitoly, B: Katastrální obec Hostivice a C: Katastrální obec Litovice. Toto dílo přináší kompletní přehled o majetkových poměrech v Hostivici v roce 1840 včetně mapek rozložení pozemků jednotlivých vlastníků

- doplněny články psané pro zářijové číslo Hostivického měsíčníku: 10. část seriálu Stalo se před… je věnována dvěma výročím hostivických hřbitovů a Prvním nahlédnutím do Knihy příběhů pro školu Hostivickou zahajuji seriál ukázek z tohoto významného dokumentu psaného od roku 1826

- doplněna nová hostivická pohlednice

- v Hostivickém uličníku upřesněn údaj o dřívějším názvu parku T. G. Masaryka

 

1. září 2008

- foto měsíce na září

- návštěvnost za srpen

- do nového odkazu Zajímavosti přesunuto oznámení o stráži skladiště prachu v Hostivici

- pozvánka na historické vycházky

 

3. srpna 2008

- foto měsíce na srpen

- doplněny údaje o čestných občanech A. J. Korobejnikovi a P. Koválikovi a přidána publikace představující hostivické čestné občany (PDF, 26 stran, 4 749 kB)

- návštěvnost za červenec

 

28. července 2008

- k uličníku doplněny soupisy majitelů domů v roce 1715 a 1840 a upraven a doplněn soupis majitelů domů v roce 1785 podle katastrů uložených v 1. oddělení Národního archivu

- mezi hostivické pohlednice přidány dva přírůstky – pohlednice z roku 1909 zachycující hostivický mlýn před požárem a přestavbou a pohlednice Husova náměstí z roku 1927, na které je vidět dům čp. 117 před nástavbou patra

- přidáno oznámení o stráži prachu na titulní stránce

- drobné grafické úpravy na dalších stránkách

 

16. a 18. července 2008

- na stránce o hostivickém školství zveřejněn dlouho slibovaný komentovaný úplný přepis Knihy příběhů pro školu Hostivickou, do které hlavně farář Pavel Haas zapisoval v letech 1826 až 1859 opisy úředních listin týkajících se školy a výkazy čerpání peněz ze školních nadací ve prospěch chudých žáků – jako webové stránky i jako soubory PDF ke stažení

 

10. července 2008

- v průřezu hostivickou historií doplněny obrázky středověkých listin s první písemnou zmínkou o Hostivici a o Litovicích

- v uličníku opravena chyba, částečně aktualizovány údaje a doplněny další fotografie z Družstevní ulice (PDF, 11 532 kB)

 

8. července 2008

- na stránce o živnostech a podnicích upraveny fotografie, zvláště na stránce o továrnách

- v uličníku aktualizován přehled zařazení domů do ulic podle evidence adres MV ČR k 20. červnu 2008

 

3. července 2008

- návštěvnost za červen 2008

 

29. června 2008

- foto měsíce července

- do uličníku přidány ulice ve formátu PDF: 17. listopadu, 28. října, 9. května a Na Samotě – tím jsou hotovy všechny ulice, jejichž název začíná číslem!

- přidána vystřihovánka litovické tvrze

 

8. června 2008

- na konci všech stránek doplněny stejné odkazy na nadřazené stránky, jako jsou v hlavičce, logo stránek v záhlaví a zápatí stránky vrací uživatele na úvodní stránku

- všechny dokumenty PDF se nově zobrazují v novém okně

- přidána stránka Foto měsíce, na které najdete starší fotografie z této rubriky

- v řadě A Pramenů k hostivické historii doplněno dílo čtyř učitelů kladenského okresu z roku 1898 Dějiny školství okresu Kladenského (PDF, 196 kB)

- v Průřezu hostivickou historií doplněny do všech kapitol obrázky

- u Čestných občanů města Hostivice aktualizována stránka o Josefu Pařezovi (zemřel 8. března 2007)

- doplněn článek o hostivické a litovické politice za Rakouska-Uherska psaný pro Listy z Unhošťska

- na stránce o hostivických časopisech doplněny hlavičky těchto časopisů

 

1. června 2008

- foto měsíce června

- doplněny články psané pro červnové číslo Hostivického měsíčníku: 4. díl seriálu Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty a Stalo se před 55 lety o otevření kina

- návštěvnost za květen 2008

- vytvořeny rozsáhlé fotogalerie ze Dne dětí a světa – akce v hostivické sokolovně 31. května 2008

 

1. května 2008

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben 2008

 

20. dubna 2008

- do článků pro Hostivický měsíčník doplněna třetí část seriálu s fotografiemi Adolfa Vyšaty z roku 1942 (tentokrát dokončení hostivických staveb a fotografie z Litovic) a článek o stavbě „lindbetonky“ před 80 lety

 

13. dubna 2008

- v řadě B Pramenů k hostivické historii doplněn svazek 2, který obsahuje podněty Františka Pechláta z roku 1919 k úpravě veřejných prostranství (PDF)

- mezi Hostivické časopisy přidán 1. ročník Hostivického zpravodaje z roku 1959

 

6. dubna 2008

- v Hostivickém uličníku doplněn díl o Husově náměstí – kvůli velkému rozsahu (129 stran s množstvím fotografií) je rozdělen do 7 samostatných souborů ve formátu PDF

- v Tématech přidán nový odkaz Hostivické časopisy, který zatím obsahuje digitální verze dvou čísel časopisu Vzlet vydávaného v Hostivici v roce 1947

 

4. dubna 2008

- v řadě C Pramenů k hostivické historii jsou doplněny jako svazek č. 2 dopisy hostivického rodáka, generála vojenské justice Františka Veselého Miroslavu Neradovi, ve kterých vzpomíná na Hostivici druhé poloviny 19. století a na své životní zážitky nejen ze služby v armádě

- údaje o návštěvnosti stránek za březen

 

28. března 2008

- foto měsíce dubna

- doplněna nová rubrika Čestní občané města Hostivice včetně podrobnějších informací

- přidána 2. část seriálu Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty a 7. část seriálu Stalo se před…

- drobné opravy různých překlepů na více stránkách

 

9. března 2008

- v uličníku doplněn přehled zařazení domů do ulic

- v uličníku aktualizována mapa hranic a názvů místních tratí podle mapy stabilního katastru z roku 1840 (doplněny místní tratě v k. ú. Litovice)

- v textech pro Hostivický měsíčník doplněna 1. část seriálu Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty

- v příloze č. 1 díla Obecní samospráva na území města Hostivice doplněny další podpisy rychtářů, předsedů MNV a starostů

- doplněny údaje o návštěvnosti za únor

 

4. března 2008

- v uličníku doplněny mapy současné situace, změn katastrálních hranic v letech 1840 až 2007, hranic a názvů místních tratí podle mapy stabilního katastru z roku 1840 a cest a koněspřežní železnice podle mapy stabilního katastru z roku 1840

- do uličníku přidány ulice ve formátu PDF: 5. května a U Sádek

 

2. března 2008

- na stránce o spolcích doplněn pracovní přehled spolků existujících před rokem 1945

- v uličníku doplněny pro všechny ulice údaje o jejich poloze a historii pojmenování, přidány přehledy majitelů domů k vybraným rokům

- v uličníku aktualizovány ulice ve formátu PDF: Družstevní (oprava překlepů, doplnění údajů z parcelního protokolu 1876), Pionýrů (doplnění čísel parcel) a Železničářů (doplnění čísel parcel)

- do uličníku doplněna ve formátu PDF ulice Partyzánů

 

24. února 2008

- do uličníku doplněny první ulice ve formátu PDF: Družstevní, Pionýrů, U Studánky a Železničářů

- seriály psané pro Hostivický měsíčník sloučeny do jednoho odkazu na hlavní stránce

- do textů psaných pro Hostivický měsíčník doplněny texty seriálu Stalo se před… a samostatné články

- doplněna rubrika Různé na hlavní stránce, která obsahuje údaje o autorovi, historii webu (tuto stránku) a odkazy na jiné zajímavé stránky

- nenápadným odkazem na stránce o autorovi lze otevřít stránku o cestě do Nepálu v roce 2006

 

5. února 2008

- spuštěna doména www.hostivickahistorie.cz

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2008