Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2012

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2012

 

22. prosince 2012

- v řadě A Pramenů k hostivické historii přidány jako 11. svazek Holubovy Odkryté poklady (PDF 855 kB), nejstarší vylíčení církevních dějin libockého vikariátu

- zveřejněn další stoletý zápis ze zastupitelstva, tentokrát litovického 19. prosince 1912

- v prosincovém čísle Hostivického měsíčníku vyšel v seriálu Stalo se před… pod názvem Překvapení v kasárnách 120 let starý příběh vojáka, kterého nebavilo stát na stráži u hostivických pracháren

 

9. prosince 2012

- na stránku o městské kronice přidán zápis kronikáře Antonína Štětky za rok 2011 (PDF 1 015 kB)

- zařazen hostivický historický kalendář na rok 2013, tentokrát na téma ochotnického divadla

 

2. prosince 2012

- přidána vystřihovánka hostivické školy, jak vypadala v roce 1783

- foto měsíce prosince

- návštěvnost za listopad

 

11. listopadu 2012

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstevhostivického 25. září 1912 a litovického 27. září 1912

- změněna řada B Pramenů k hostivické historii: výpisy z novin jsou aktualizovány a nově rozděleny do svazků č. 1 a 2; novým svazkem č. 4 je přepis památníku četnické stanice Hostivice, z něhož vyplývá, že v roce 2013 si Hostivice připomene 140 let od vzniku prvního bezpečnostního sboru v Hostivici

- dosavadní svazky č. 1 a 2 řady B Pramenů k hostivické historii byly převedeny do nové řady Z Pramenů k hostivické historii

- doplněna nová řada I Pramenů k hostivické historii, v níž je jako svazek č. 1 zařazen přepis nejstarší sokolské pamětní knihy z let 1892 až 1911 – znovu tak připomínám výročí 120 let od založení TJ Sokola Hostivice

- v listopadovém čísle Hostivického měsíčníku vyšel v seriálu „Stalo se před…“ úplný seznam obyvatel Hostivice z roku 1662

 

3. listopadu 2012

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

 

1. října 2012

- na stránce věnované hostivickému školství aktualizována příloha Slovníku hostivických učitelů s fotografiemi učitelského sboru (PDF 57 904 kB) – přidány fotografie ze školních roků 2010/2011 a 2011/2012

- články do Hostivického měsíčníku ze seriálu Stalo se před…: v zářijovém čísle o živnostenské škole pokračovací a v říjnovém čísle o výročí otevření Dělnického domu

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

9. září 2012

- mezi zajímavosti přidán článek o rodu vévodů Sasko-lauenburských a jejich znaku, inspirovaný nedávno dokončenou opravou znaku na fasádě hostivické fary

 

1. září 2012

- foto měsíce září

- návštěvnost za srpen

 

1. srpna 2012

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec

 

24. července 2012

- v řadě G Pramenů k hostivické historii zařazena jako 1. svazek Obecní kniha obce Hostivice 1804–1825 (PDF 2 930 kB)

- jako svazek č. 4 do řady H Pramenů k hostivické historii přidána Pamětní kniha obce Hostivice psaná v letech 1924 až 1950 (PDF 6 170 kB)

 

15. července 2012

- v seriálu Stalo se před… psaném pro Hostivický měsíčník k různým výročím se prázdninové pokračování věnuje závodění žacích strojů v Hostivici před 140 lety

- zařazen článek z červnového Hostivického měsíčníku o Panně Marii Polické

- v obecní samosprávě aktualizována část věnovaná starostům v letech 1849 až 1919 – opraveny zjištěné dílčí chyby, doplněny další podpisy a především životopisy jednotlivých starostů

- do řady G Pramenů k hostivické historii zařazeny ve svazku č. 4 zápisy ze schůzí zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček z let 1877 až 1895 (PDF 1 529 kB)

 

1. července 2012

- v seriálu Stalo se před… psaném pro Hostivický měsíčník k různým výročím se červnové pokračování věnovalo 80 letům od vyhlašování ochranného pásma letiště Praha-Ruzyně

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstevhostivického 8. června 1912 a litovického 22. června 1912

- s ohledem na zájem ze zahraničí o vystřihovánky hostivických staveb byly na tuto stránku doplněny anglické popisky

- foto měsíce července

- návštěvnost za červen (díky odkazu z mezinárodního webu o papírových vystřihovánkách tvořily vystřihovánky prvních 27 nejnavštěvovanějších stránek hned po titulní stránce, web byl otevřen mj. z Německa – 217, Thajska – 118, Nizozemí – 80, Itálie – 73, Portugalska – 56, Francie – 49, Řecka – 48, Španělska – 38, Brazílie – 37, Guatemaly – 35, Izraele – 33, Dánska – 31, Slovenska – 30, Japonska – 28, Rakouska – 28, Maďarska – 28, Polska – 28, Argentiny – 26, Velké Británie – 18, Kuby – 17, Mexika – 9, Austrálie – 9, Nového Zélandu – 9, Turecka – 6, Ruska – 6, Číny – 5, Kanady – 5, Ukrajiny – 3, Tchaj-wanu – 3, Švédska – 3, Litvy – 2, Laosu – 2 a Indonésie – 1 otevřená stránka)

 

2. června 2012

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

 

18. května 2012

- k 120. výročí založení Sokola Hostivice přidána výstava o historii a současnosti tělovýchovy a sportu v Hostivici

- přidány další stoleté zápisy ze zasedání zastupitelstev: litovického 21. dubna 1912 a hostivického 8. května 1912

- doplněn článek z březnového Hostivického měsíčníku nazvaný Co se také zachovalo na zámku… o nově objevené a restaurované rokokové dřevořezbě

- článek ze seriálu Stalo se před… psaný pro květnové číslo Hostivického měsíčníku se věnoval 80. výročí postavení Tyršova památníku u sokolovny

 

1. května 2012

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

1. dubna 2012

- přidány stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: hostivického 22. března 1911 a litovického 31. března 1911

- foto měsíce dubna

- návštěvnost za březen

 

18. března 2012

- v řadě A Pramenů k hostivické historii nahrazen svazek č. 10 Dějiny školství okresu Kladenského novou verzí (PDF 6 254 kB), která na rozdíl od předchozího výtahu obsahuje kompletní přepis publikace

- přidáno další pokračování seriálu Stalo se před…, tentokrát o sdruženém socialistickém závazku MěNV Hostivice přijatém před 30 lety

 

10. března 2012

- do řady H Pramenů k hostivické historii přidány jako svazek č. 2 Paměti obce Litovic (PDF 9 622 kB); zároveň aktualizován svazek č. 1 (upraven způsob vyznačení vynechaných částí textu)

- zařazen další stoletý zápis ze schůzí zastupitelstva, tentokrát hostivického 22. února 2012

 

2. března 2012

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

14. února 2012

- do řady H Pramenů k hostivické historii přidána jako 3. svazek Pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček (PDF 5,5 MB), kterou ve 30. a 40. letech 20. století sepsal litovický kronikář Ludvík Pergl

 

5. února 2012

- kompletní aktualizace údajů o spolcích podle kladenského spolkového katastru – přidána řada dalších spolků z období do roku 1945, doplněny údaje o vedení spolků v jednotlivých letech (s výjimkou více spolků, jejichž evidenční listy nefungují v digitalizované verzi a budou v SOkA Kladno studovány přímo z originálů) a nově zařazeny spolky založené v letech 1945 až 1948 (především organizace ROH) včetně dostupných údajů o jejich vedení podle spolkového katastru kladenského okresního úřadu – od 1. ledna 1949 se Hostivice i Litovice staly součástí okresu Praha-západ a údaje o spolcích jsou uloženy nejen v jiném fondu, ale i v jiném archivu

- články ze seriálu Stalo se před… psané pro Hostivický měsíčník – lednový o krádeži u sedláka Náprstka před 140 lety a únorový o urburní neb gruntovní knize Červenoújezdeckého a Kladenského panství z roku 1662 (nejstarším známém urbáři zahrnujícím Hostivici)

 

2. února 2012

- v ochotnickém divadle v Hostivici a v Litovicích zveřejněn přehled známých představení v letech 1945 až 1954 a v letech 1955 až 1964 a u většiny her z prvního období i podrobnější informace (opis zápisu o hře v kronice pořádajícího spolku, pozvánka či fotografie); podrobnější informace o hrách v letech 1955 až 1964 budou ještě doplněny podle kroniky dramatického odboru osvětové besedy

- foto měsíce února

- návštěvnost za leden

 

1. ledna 2012

- doplněny základní stránky všech dosud známých hostivických spolků založených do roku 1945 a u některých spolků – např. Hostivíta, Domobranců, Havlíčka, Sokola, litovických hasičů či litovických baráčníků podrobnější informace (přepisy stanov, přehledy složení výborů a pořádaných akcí apod.); údaje budou postupně doplňovány

- založeno nové téma o ochotnickém divadle v Hostivici a v Litovicích, zveřejněn přehled známých představení do roku 1918, v letech 1919 až 1928, v letech 1929 až 1938 a v letech 1939 až 1945 a u většiny her i podrobnější informace (opis zápisu o hře v kronice pořádajícího spolku, pozvánka či fotografie)

- přepracována stránka věnovaná hostincům a restauracím tak, že každé zařízení má svoji samostatnou stránku s doplněnými údaji o známých nájemcích a o sídlech spolků

- přidána stránka s rejstříkem hostivických osobností – prozatím rychtářů, starostů, farářů od roku 1734, významnějších učitelů, čestných občanů města a hostivických občanů, po kterých jsou pojmenovány ulice

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2012

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003