HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2010

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2010

 

26. prosince 2010

- v Hostivickém uličníku jsou nově zařazeny PDF soubory s podrobnějšími informacemi pro tyto ulice: Archeologická, K Dálnici, Průmyslová, U NádražíU Sušičky

 

21. prosince 2010

- v Hostivickém uličníku aktualizována ulice U Studánky a nově zařazena Žižkova ulice – tím jsou zveřejněny PDF soubory pro všechny ulice v oblasti hostivického nádraží kromě ulice K Nádraží, která zasahuje i do dosud nezpracované historické zástavby

 

19. prosince 2010

- zařazena opravená a doplněná verze publikace o čestných občanech města a aktualizována stránka o čestném občanovi Václavu Študentovi – na základě upozornění Antonína Nešpora z Lidic opravena chyba ve jménu jeho lidického společníka na útěku do Francie z Václava Horáka na Josefa Horáka a přidána fotografie z leteckého kurzu, kterou poskytl pan Nešpor

- do seriálu Stalo se před... psaného pro Hostivický měsíčník zařazena vzpomínka na stěhování letadla přes Hostivici před 50 lety

- přidán zápis ze schůze litovického zastupitelstva 14. prosince 1910

 

5. prosince 2010

- na stránku historických kalendářů zařazen Hostivický historický kalendář na rok 2011 (PDF 12 MB), tentokrát s fotografiemi Miloše Šrámka

- přidán zápis ze schůze hostivického zastupitelstva 10. listopadu 1910

 

2. prosince 2010

- návštěvnost za listopad

- foto měsíce prosince

 

21. listopadu 2010

- další soubory ulic v Hostivickém uličníku: v nových Litovicích ulice Česká a v oblasti u nádraží ulice Drdova, Havlíčkova, Nerudova a aktualizovaná Partyzánů

 

14. listopadu 2010

- rozsáhlá aktualizace Hostivického uličníku: na základě podnětu stavebního úřadu jsem opravil údaje o označování domů čísly popisnými ve čtvrté části úvodních kapitol, kde jsem rovněž doplnil nové názvy ulic a přepracoval tabulky o přečíslování domů. V páté části úvodních kapitol jsou doplněny nové názvy ulic schválené na červnovém zasedání zastupitelstva. V uličníku jsou zařazeny již všechny severo-jižně orientované ulice v nových Litovicích – aktualizované a zásadně rozšířené verze ulic 5. května17. listopadu a zcela nové soubory k ulicím Dělnické, Mírové a Mládežnické

 

7. listopadu 2010

- informace o proběhlé historické vycházce do zaniklé vsi Hradiště

- přidány články do říjnového a listopadového Hostivického měsíčníku: v seriálu Stalo se před... o operetě V noci karnevalové sehrané před 70 letyo stavbě obecní pastoušky před 200 lety a v seriálu Příběhy hostivické politiky o regulačním plánu a jeho porušování na Paloukách

 

1. listopadu 2010

- aktualizována 6. část úvodních kapitol Hostivického uličníku – doplněny další prameny, které jsou již citovány v textech o některých ulicích

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

 

17. října 2010

- zpráva o vycházce Potoční a Vinohradskou ulicí a pozvánka na mimořádnou vycházku do vsi Hradiště

 

10. října 2010

- na stránce k událostem 28. října 1918, kde nyní blížící se výročí významně zvýšilo návštěvnost, doplněny výstavní panely ve větším rozlišení a upraven 4. panel – přidána další jména k fotografii Národní jednoty čsl. legionářů; ostatní části výstavy připravené v říjnu 2008 zůstávají beze změny

 

3. října 2010

- informace o proběhlé vycházce do Jenečka

- v návaznosti na vycházku zveřejňuji v Hostivickém uličníku díl věnovaný Novotného ulici; obdobně připravuji doplnění Družstevní ulice – historie domků je připravena, ještě doplňuji historii statků

- na stránku o hostivických kronikách přidán kronikářský zápis A. Štětky za rok 2009 (PDF 350 kB)

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

13. září 2010

- informace o uskutečněné historické vycházce kolem nádraží

- nová, výrazně rozšířená verze Hostivického uličníku pro ulici Na Vršku

- články pro zářijový Hostivický měsíčník: v seriálu Stalo se před... o výbuchu v hostivických prachárnách v září 1945 a v Příbězích hostivické politikykontrole obecního hospodaření v roce 1937

 

4. září 2010

- dne 28. srpna 2010 zemřel čestný občan města Peter Koválik

- „aktuální“ stoletý zápis ze schůze litovického zastupitelstva 23. července 1910

- foto měsíce září

- návštěvnost za srpen

 

22. srpna 2010

- do Hostivického uličníku přidány snímky řady uličních cedulí a především podrobné údaje o náměstí Jana IV. z Dražic a ulicích Bohuslavově, Jenštejnově, Prunarově, Vodňanského a Zachařově; zároveň byla drobně doplněna podrobná informace o Kaštanové ulici

 

15. srpna 2010

- do Hostivického uličníku přidány podrobné údaje o ulicích Sadové a Kaštanové, zároveň byly drobně doplněny ulice Olivová, Ořechová a Habrová – tím jsou dokončeny všechny hostivické ulice postavené Central Groupem, na litovické dojde brzy (u většiny chybí jen dokončit mapy)

 

12. srpna 2010

- do řady E Pramenů k hostivické historii přidán jako svazek č. 5 Soupis obyvatel Kladenského a Červenoújezdeckého panství z roku 1662 (PDF)

 

8. srpna 2010

- v nové řadě E Pramenů k hostivické historii je zařazen jako svazek č. 6 Urbář panství Kladenského a Červenoújezdeckého z roku 1662 (PDF, výběr souhrnných údajů o obou panstvích a o jednotlivých vsích tvořících současnou Hostivici); v této řadě budou postupně zveřejňovány významné pasáže z dalších urbářů, purkrechtů a gruntovnic, tedy z pozemkových knih

 

1. srpna 2010

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec

 

19. července 2010

- Hostivický uličník rozšířen o samostatné PDF soubory dalších 7 ulic, tentokrát v lokalitách postavených Central Groupem: Habrová, Jedlová, Jilmová, Modřínová, Olivová, Ořechová a Topolová

 

11. července 2010

- v Hostivickém uličníku přidány samostatné PDF soubory o všech 7 parcích: Ke Skále, Malý Jenč, Manželů Langových, Nouzov, T. G. Masaryka, U Chobotu a Ziklův

 

6. července 2010

- doplněny články pro červnové i prázdninové číslo Hostivického měsíčníku: v seriálu Stalo se před... texty o založení dvou škol před 90 a 60 lety a o přečíslování domů před 30 lety a v Příbězích hostivické politiky korespondenci starosty Kubra o potulných kramářích a povídání o rozpuštění hostivického zastupitelstva v roce 1937

- další stoleté zápisy o schůzích obecních zastupitelstev: litovické 25. května 1910, hostivické 3. června 1910 a opět hostivické 17. června 1910

- rozsáhlá aktualizace uličníku: vytvořeny samostatné stránky všech ulic místo rozcestníků podle počátečních písmen názvů, včetně nových ulic ZápadníNad Cihelnou pojmenovaných zastupitelstvem 21. června 2010; aktualizován přehled zařazení domů do ulic podle stavu k 1.1.2010 a u každého čp. doplněny odkazy na samostatné stránky ulic

- zpráva o poslední „jarní“ historické vycházce a program podzimních vycházek

 

2. července 2010

- foto měsíce července

- návštěvnost za červen

 

3. června 2010

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

 

28. května 2010

- v uličníku opravena a doplněna 4. část úvodních kapitol

 

23. května 2010

- přepracována titulní stránka uličníku tak, že je v ní uveden soupis všech veřejných prostranství včetně názvů stanovených na zasedání zastupitelstva 17. května 2010; nové samostatné stránky ulic jsou zatím zpracovány pouze pro písmeno „U“ a pro ulice s hotovými texty v PDF

- aktualizována 5. část úvodních kapitol Hostivického uličníku se seznamem veřejných prostranství

- zařazena nová rozšířená verze Hostivického uličníku pro ulici 28. října

- aktualizován seznam čestných občanů podle usnesení zastupitelstva ze 17. května 2010; zároveň upravena publikace o čestných občanech

- informace o vycházce za školu 23. května

 

8. května 2010

- k 65. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa jsem připravil výstavu, jejíž plná verze je k dispozici i na těchto stránkách

- články pro květnový Hostivický měsíčník: v seriálu Stalo se před... o povodních na Jenečském potoce v roce 1940 a v seriálu Příběhy hostivické politiky o třech příhodách kolem hostivického hřbitova

 

1. května 2010

- zařazen další stoletý zápis z obecního zastupitelstva: hostivického 11. dubna 1910

- informace o historické vycházce břevskou ulicí U Obory

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

12. dubna 2010

- přepracovány úvodní kapitoly Hostivického uličníku – nově jsou rozděleny do 6 samostatných částí, zatím zveřejňuji pracovní verze 1., 4., 5. a 6. části

- zařazen další stoletý zápis z obecního zastupitelstva: litovického 3. dubna 1910

- informace o historické vycházce do starých Litovic

 

7. dubna 2010

- aktualizován Hostivický uličník věnovaný Vinohradské ulici (PDF); po mnoha málo úspěšných pokusech se mi podařilo objevit, ve kterém archivu a fondu jsou uloženy staré pozemkové knihy vedené vrchním (vrchnostenským) úřadem, z nichž nejspíše získám relativně úplnou historii starých domů – z tohoto důvodu do prostudování knih přeruším zveřejňování uličníků o nejstarších částech města

- návštěvnost za březen

 

29. března 2010

- přidán článek do dubnového Hostivického měsíčníku ze seriálu Stalo se před..., tentokrát o stoletých litovických policejních instrukcích; další příběh hostivické politiky, který bude věnován patáliím s hostivickým hřbitovem, vyjde z prostorových důvodů až v květnovém čísle

- aktualizovaný Hostivický uličník pro ulici Za Mlýnem (PDF), přibyla řada nových informací z nejstarší historie některých domů

- zpráva o průběhu z první jarní historické vycházky ulicí Za Mlýnem

- foto měsíce dubna

 

15. března 2010

- přidány stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstev: hostivického 10. března 1910 a litovického 13. března 1910

 

3. března 2010

- články pro březnový Hostivický měsíčník: v Příbězích hostivické politiky o tom, jak bylo možné donutit zastupitele, aby přijal funkci,
a v seriálu Stalo se před... o stabilním katastru z roku 1840

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor 2010

 

21. února 2010

- v uličníku přidána Vinohradská ulice (PDF, 22 stran A4, 9 MB) a ulice Za Mlýnem (PDF, 59 stran A4, 18 MB)

- doplněn další stoletý zápis ze schůze zastupitelstva, tentokrát z Hostivice 21. února 1910

 

1. února 2010

- foto měsíce února

- návštěvnost za leden; o rekordní návštěvnost se zasloužil odkaz na hostivické vystřihovánky ze stránek www.papirovemodelarstvi.cz

 

30. ledna 2010

- v uličníku přidána Potoční ulice (PDF, 50 stran A4, 25 MB)

- zařazeny články do únorového Hostivického měsíčníkuStalo se před... 75 lety o sokolských šibřinkách a 11. část Příběhů hostivické politiky, tentokrát o dávce z návěští a dalších poplatcích

- mezi stoletými zápisy ze schůzí zastupitelstev zveřejněn zápis z litovického zastupitelstva 29. ledna 1910

 

17. ledna 2010

- přehled historických vycházek na jaro 2010

 

3. ledna 2010

- založena řada G Pramenů k hostivické historii, ve které je zatím zveřejněna nejstarší pamětní kniha spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček z let 1898 až 1926 (PDF 307 kB)

- rozsáhlá aktualizace stránky s vystřihovánkami: litovická tvrz nově zařazena pouze barevně v měřítku 1:150 oproti předchozímu barevnému i černobílému provedení 1:100, přidán hostivický zámek v měřítku 1:150 a škola v Komenského ulici ve stavu z roku 1906, před přestavbou v měřítku 1:150; beze změny zůstává model kaple poutní cesty v měřítku 1:100

- k cestopisům doplněna výprava do rumunských hor v roce 2002

 

1. ledna 2010

- v přehledu starostů doplněny fotografie Antonína Burgra, Jaroslava Burgra, Františka Kubra, Tomáše Chlupatého, Matěje Kaliny, Františka ČermákaJaroslava Pachmana – za zapůjčení děkuji Vladimíru Burgrovi, Stanislavě Beránkové a Marii Čermákové

- aktualizovány některé odkazy

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2010