Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2011

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2011

 

27. prosince 2011

- aktualizována stránka o městských kronikách, znovu zveřejněn zápis za rok 2009 (PDF; oprava chybného letopočtu 2008 v hlavním nadpisu) a přidán zápis za rok 2010 (PDF)

- aktualizována stránka o „neradničních“ hostivických časopisech – v nové verzi zveřejněna první dvě čísla časopisu Vzlet a doplněno třetí číslo Vzletu z roku 1947 (PDF 4 313 kB), nově zařazen školní časopis Průvan z roku 1964 (PDF 1 113 kB) a informace o pionýrském časopisu Posel z roku 1985

- v řadě G Pramenů k hostivické historii přidána jako svazek č. 5 kniha zápisů obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček z let 1895 až 1904 (PDF 3 761 kB)

 

17. prosince 2011

- v prosincovém Hostivickém měsíčníku jsem v seriálu Stalo se před… připomněl návštěvy korunního prince Rudolfa v Hostivici před 130 lety

- přidán hostivický historický kalendář na rok 2012, tentokrát se zaměřením na hostivický průmysl

 

1. prosince 2011

- založena řada H Pramenů k hostivické historii, do níž je přesunuta z řady G nejstarší litovická pamětní kniha

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstevhostivický 26. října 1911, opět hostivický 4. listopadu 1911 a litovický 11. listopadu 1911

- zařazen příspěvek pro listopadový Hostivický měsíčník ze seriálu Stalo se před…, věnovaný tentokrát o „táboru četníků“ v Litovicích v roce 1871

- foto měsíce prosince

- návštěvnost za listopad

 

2. listopadu 2011

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

 

16. října 2011

- změna členění titulní stránky

- zpráva o poslední podzimní vycházce ulicí Čsl. armády z Hostivice do Jenečka

- další stoletý zápis ze schůze zastupitelstvahostivický 2. října 1911

- přidán článek ze seriálu Stalo se před… o zahájení stavby pražsko-duchcovské dráhy v roce 1871 otištěný v říjnovém čísle Hostivického měsíčníku

- dílčí aktualizace a opravy na stránce Hostivických církevních dějin

 

1. října 2011

- zpráva o velmi úspěšné podzimní vycházce do zaniklé vsi Hradiště a za starými Germány a Slovany

- další stoletý zápis ze schůze zastupitelstvalitovický 28. září 1911

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

28. září 2011

- zpráva o první podzimní vycházce, která vedla Litovickou ulicí

 

24. září 2011

- doplněn článek ze seriálu Stalo se před… psaný pro zářijové číslo Hostivického měsíčníku, tentokrát o krádeži šatů v roce 1866

- edice Prameny k hostivické historii rozšířena o dva významné příspěvky: v řadě B o výpisy zpráv o Hostivici ze starých novin (PDF 905 kB; tento svazek ocení zejména milovníci černých kronik, protože i ve starých novinách převažovaly zprávy o neštěstích a zločinech) a v řadě F o česky psanou část třetí farní pamětní knihy (PDF 5 853 kB), která obsahuje řadu dosud neznámých zpráv o církevním i běžném životě v Hostivici ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století

 

12. září 2011

- přidáno nové téma Hostivické církevní dějiny, ve kterém je zatím uveden přehled hostivických farářů a text o vztazích mezi Hostivicí a klášterem v Hájku

- po získání souhlasu s užitím reprodukcí ze SOkA Praha-západ je do Hostivického uličníku zařazen soubor s podrobnými údaji o břevské ulici U Ovčína zpracovaný již v srpnu

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: litovický 18. srpna 1911 a hostivický 29. srpna 1911

 

1. září 2011

- foto měsíce září

- návštěvnost za srpen

 

20. srpna 2011

- pozvánka na podzimní historické vycházky

- k vystřihovánkám hostivických staveb přidán školní areál U Zámecké zdi v měřítku 1:250

 

16. srpna 2011

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: hostivický z 26. července 1911 a litovický z 23. července 1911 (předání úřadu I. radnímu)

 

2. srpna 2011

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec (nejvíce stránek připadá na cestopis z dunajské delty, jehož titulní stranu vidělo 31 návštěvníků; nejvíce prohlédnutých stránek – kolem 3 000 – připadá překvapivě na čas od půlnoci do 2. hodiny noční)

 

17. července 2011

- návštěvnost za červen

- mezi cestopisy zařazena dunajská delta, ze které jsem se vrátil tento týden

- přidán článek do prázdninového Hostivického měsíčníku ze seriálu Stalo se před…, tentokrát o školním výletu do Sobína v roce 1871

- doplněny další stoleté zápisy ze zasedání zastupitelstev: hostivického 28. června 1911 a litovického 23. června 1911

 

25. června 2011

- foto měsíce července

 

5. června 2011

- informace o uskutečněné historické vycházce na Břve

- na stránce Odkazy přidány a aktualizovány weby o historii

 

1. června 2011

- přidány články do Hostivického měsíčníku ze seriálu Stalo se před…: květnový o 120. výročí postavení bývalých kůlen na obilí v Litovicích (dodatečně rozšířený) a červnový o volbách v roce 1946

- zařazeny další stoleté zápisy ze zastupitelstevhostivického 9. května 1911, litovického 19. května 1911 a opět hostivického 29. května 1911

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

Odkud přicházejí návštěvníci stránek? V květnu kromě ČR ze Slovenska, Německa, Brazílie, Polska, Velké Británie, Indonésie, Ruska, Chorvatska, Číny, Norska, Francie, Rumunska, Dánska, Ekvádoru, Kolumbie, Íránu, Belgie, Chile, Estonska, Bulharska, Maďarska a Nizozemí

 

22. května 2011

- informace o historické vycházce 8. května; starší ročníky vycházek odsunuty do archivu

 

1. května 2011

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

25. dubna 2011

- článek ze seriálu Stalo se před…, který vyšel v dubnovém Hostivickém měsíčníku, se věnuje výsledkům minulých sčítání lidu, domů a bytů

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí litovického zastupitelstva3. dubna 1911 a 9. dubna 1911

- mezi vystřihovánky hostivických staveb přidána bývalá škola na Husově náměstí čp. 59 ve stavu po přestavbě roku 1879

 

10. dubna 2011

- informace o první jarní historické vycházce do ulice Sportovců

- v návaznosti na vycházku přidána do Hostivického uličníku ulice Sportovců

- zařazena další vystřihovánka, tentokrát hostivická škola po přestavbě v roce 1931

 

3. dubna 2011

- foto měsíce dubna

- návštěvnost za březen

 

13. března 2011

- na stránce věnované školství přidány aktualizované verze Slovníku hostivických učitelů do roku 1950 (PDF 7 MB) a jeho přílohy s fotografiemi učitelského sboru do roku 2010 (PDF 22 MB)

- soubor Hostivického uličníku věnovaný parku T. G. Masaryka byl doplněn o údaje o odhalení busty T. G. Masaryka na pomníku padlých 7. března 2011

- v březnovém Hostivickém měsíčníku vyšel rozbor pozemkových úprav hraběte Bredy v roce 1701 ze seriálu Stalo se před… a příběh hostivické politiky věnovaný železničnímu přejezdu v ulici Nad Jenečkem

- přidán další stoletý zápis ze zastupitelstva, tentokrát hostivického 3. března 1911

 

6. března 2011

- v Hostivickém uličníku přidány podrobnější informace o Prostřední ulici

 

3. března 2011

- přidány další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstevhostivického 16. února 1911 a litovického 10. února 1911 a z předání litovického úřadu zastupujícímu I. radnímu 17. února 1911

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

13. února 2011

- aktualizován seznam domů v jednotlivých ulicích dle stavu k 7. lednu 2011

- přidány články pro lednové a únorové číslo Hostivického měsíčníku – v seriálu Stalo se před… o pojmenování hostivických ulic roku 1931 a o střídání litovických starostů v roce 1911 a v seriálu Příběhy hostivické politiky povídání o tom, jak se zbavit nepohodlného občana

- návštěvnost za leden

 

30. ledna 2011

- do řady G Pramenů k hostivické historii přidána obecní kniha obce Břve z let 1826–1856 (PDF 1 564 kB)

- sjednocena úprava základních stránek jednotlivých řad Pramenů k hostivické historii a přidána základní stránka budoucí řady F

- podle údajů v některých pozemkových knihách byl v obecní samosprávě rozšířen seznam rychtářů

- mezi zajímavosti přidána historie hostivické Sokolovny, která dosud není zpracována v Hostivickém uličníku

- zveřejněn program jarních historických vycházek

- foto měsíce února

 

9. ledna 2011

- do řady E Pramenů k hostivické historii přidána Registra purkrechtní rychty Hostivické z roku 1657 (PDF 267 kB) a Registra purkrechtní rychty Hostivické z roku 1661 (PDF 446 kB)

 

2. ledna 2011

- novoroční pozorností je zařazení přepisu nejstarší dochované pozemkové knihy (Register purkrechtních statku Červenoújezdeckého z roku 1610; PDF 262 kB) do řady E Pramenů k hostivické historii

- aktualizovány některé odkazy

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2011

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003