Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2014

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2014

 

13. prosince 2014

- do řady F Pramenů k hostivické historii zařazena jako 7. svazek druhá kniha biřmovaných hostivické farnosti, která obsahuje záznamy z let 1880 až 1939

- na stránce o obecní samosprávě doplněny chybějící stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: hostivické 21. srpna 1914, 31. srpna 1914, 14. listopadu 1914 a 19. listopadu 1914 a litovické 22. listopadu 1914

- přidány další části seriálu Stalo se před… za poslední měsíce: za červenec 50 let kněžství faráře Sirůčka v roce 1904, za srpen odměna za dopadení zloděje v roce 1874, za září dva požáry v Hostivici v letech 1734 a 1794, za říjen obnovení hostivické farnosti v roce 1734 a za prosinec rudý teror v Hostivici v roce 1934; listopadový díl bude doplněn po revizi přepisu zápisu z desek zemských; od ledna 2015 seriál začne opět vycházet v Hostivickém měsíčníku

 

7. prosince 2014

- po dvou letech opět aktualizuji přílohu Slovníku hostivických učitelů s fotografiemi učitelských sborů – jsou doplněny fotografie za školní roky 2012/2013 a 2013/2014 a celkovou úpravou celé přílohy se podařilo snížit velikost tohoto souboru z 58 MB na „pouhých“ 34 MB, což se příznivě projeví na dostupnosti stránek, protože fotografie jsou dlouhodobě nejstahovanějším, ale zároveň největším souborem na webu

- návštěvnost za listopad

 

30. listopadu 2014

- k připomenutí nedožitých 100. narozenin Miloše Šrámka, ředitele hostivické školy, kronikáře a znalce místní historie, zveřejňujeme v řadě H Pramenů k hostivické historii další část jeho kronikářského díla, tentokrát zápisy do městské kroniky z let 1976 až 1985 (1 821 kB)

- foto měsíce prosince

 

17. listopadu 2014

- v řadě C Pramenů k hostivické historii je nově zařazen se souhlasem rodiny výběr z rodinné pamětní knihy Antonína Tejnora st. a ml. z Litovic (24 328 kB)

 

8. listopadu 2014

- aktualizace stránky o autorovi

 

2. listopadu 2014

- v řadě H Pramenů k hostivické historii zveřejněna hostivická obecní kronika z let 1971 až 1976 (PDF 1 113 kB)

- doplněny údaje na stránce o setkávání badatelů z tachlovického panství: přidán termín dalšího setkání 10. února 2015, aktualizována přednáška o obecním hospodaření o nově nalezené účetní knihy ze Sobína a Zličína a doplněna přednáška o rodinných osudech sedláků z hostivického statku čp. 4 jako ukázka možností bádání v rodopise

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen – návštěvy byly zaznamenány z těchto zemí (řazeno podle počtu zobrazených stránek): ČR, Německo, Belgie, Jižní Afrika, Brazílie, Japonsko, Nizozemí, Slovensko, Evropská unie, Čína, Rusko, Dánsko, Argentina, Francie, Austrálie, Rakousko, Itálie, Spojené království, Mexiko, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Litva, Portugalsko, Ekvádor, Indonésie, Kolumbie, Thajsko, Řecko, Vietnam, Bulharsko, Kanada, Uruguay, Srbsko, Turecko, Slovinsko, Chorvatsko, Švýcarsko a Maďarsko

 

19. října 2014

- na stránce o městské kronice zveřejněn zápis za rok 2013 (672 kB)

 

4. října 2014

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

16. září 2014

- pozvánka na třetí setkání badatelů z tachlovického panství

 

1. září 2014

- foto měsíce září

- návštěvnost za srpen

 

17. srpna 2014

- v řadě H Pramenů k hostivické historii zveřejněna hostivická obecní kronika z let 1950 až 1970 (1 943 kB)

- v Hostivickém uličníku zařazeny do přehledu ulic nově pojmenované ulice U Dálnice a Vrbová

- aktualizovány odkazy

 

2. srpna 2014

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec

 

26. července 2014

- v řadě K Pramenů k hostivické historii přidána školní kronika z let 1967 až 1976 (PDF 3 144 kB)

- do řady I Pramenů k hostivické historii zařazena kronika Hudby Závodního klubu Hostivice z let 1952 až 1955 (PDF 4 592 kB)

- na stránku spolku Hostivít přidány fotografie spolkového praporu, který je nyní uložen v Muzeu hlavního města Prahy

 

6. července 2014

- mezi vystřihovánky zařazena hostivická fara, která byla připravena již v březnu

- v řadě K Pramenů k hostivické historii přidány dvě školní kroniky: z let 1947 až 1957 (PDF 746 kB) a z let 1957 až 1967 (PDF 1 574 kB)

 

1. července 2014

- foto měsíce července

- návštěvnost za červen

 

8. června 2014

- v řadě C Pramenů k hostivické historii aktualizovány všechny tři dosavadní svazky (převod do formátu PDF/A, grafické úpravy, u zápisků Václava Kapalína doplněny ukázky ze zápisníku) a přidány ve dvou svazcích vzpomínky Václava Vančury – v prvním na jeho dětství v Úhonicích a práci v hostivické mlékárně, ve druhém na ochotnické divadlo v Úhonicích i v Hostivici, na práci v kladenských dolech a na stavbu domu v Hostivici

- na samostatné stránce věnované setkávání zájemců o historii tachlovického panství přidán termín dalšího setkání a zařazeny informace přednesené na setkání 3. června

- doplněny chybějící díly seriálu Stalo se před…: k dubnu o předvolebních shromážděních před volbami do MNV v roce 1954, květnový díl o V. Masarykově maratonu, který přes Hostivici proběhl v roce 1934 a aktuální článek o 20. výročí požáru Dělnického domu; aktualizován článek o laboratoři ke zkoušení řepného semene – doplněny přesnější údaje o pozdějším působení Josefa Wohanky v Roztokách

- do přehledu hostivického divadla přidána stránka o Trpaslíkově daru sehraném 30. května 2014

 

1. června 2014

- další stoletý zápis ze schůze zastupitelstva, tentokrát hostivického 29. května 1914

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

 

27. května 2014

- zveřejněna pozvánka na druhé setkání badatelů z obcí bývalého tachlovického panství

- doplněny chybějící stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: litovického 25. března 1914, opět litovického 19. dubna 1914 a hostivického 21. dubna 1914

- v řadě K Pramenů k hostivické historii přidána jako svazek č. 3 školní kronika obecné školy z let 1939 až 1953 (PDF 2 638 kB)

 

1. května 2014

- v řadě K Pramenů k hostivické historii přidána jako svazek č. 2 školní kronika obecné školy z let 1917 až 1939 (PDF 9 888 kB)

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

1. dubna 2014

- foto měsíce dubna

- návštěvnost za březen

 

9. března 2014

- letošní 280. výročí obnovení hostivické školy Annou Marií Toskánskou v roce 1734 připomeneme především postupným zveřejňováním přepisů školních kronik v řadě K Pramenů k hostivické historii; svazkem č. 1 je nejstarší pamětní kniha obecné školy z let 1875 až 1917 (PDF 1 586 kB)

- seriál Stalo se před… se tentokrát věnuje archeologickému působení Václava Krolmuse na Břvích v letech 1844 až 1854 a je to již 70. pokračování tohoto seriálu

 

1. března 2014

- přidána samostatná stránka Tachlovické panství, která je věnována setkávání badatelů o historii tohoto panství a obcí, které ho tvořily; na úvod je zde zveřejněn přehled archivních pramenů a mapky k územnímu vývoji panství

- další stoleté zápisy ze schůzí zastupitelstev: litovického 7. února 1914hostivického 20. února 1914

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

9. února 2014

- v seriálu Stalo se před… připomínáme zřízení hostivické laboratoře na zkoušení řepného semene v roce 1884

- mezi vystřihovánky zařazena fantazie, jak mohla vypadat první hostivická škola v roce 1734

- stránka hostivických osobností doplněna o medailonky farářů a administrátorů působících v Hostivici mezi roky 1952 a 1989, opraveny drobné chyby u některých dřívějších farářů

- stránky jsou nově archivovány Národní knihovnou ČR v projektu Webarchiv

- návštěvnost za leden

 

29. ledna 2014

- pozvánka na setkání zájemců o historii bývalého panství Tachlovice, které se uskuteční 18. února 2014 v Unhošti

- foto měsíce února

 

26. ledna 2014

- v řadě B Pramenů k hostivické historii zveřejněny ve svazku č. 3 staré novinové zprávy o Hostivici z let 1945 až 1989 (PDF 25 117 kB)

- se souhlasem A. Štětky je na stránce o městských kronikách zveřejněn zápis do městské kroniky za rok 2012 (PDF 1 102 kB)

 

12. ledna 2014

- přepracována a významně doplněna stránka osobností, kam byly přesunuty i stránky jednotlivých čestných občanů a starostů a předsedů MNV; doplněny byly stránky jednotlivých farářů a hostivických kronikářů; u některých starých učitelů byly přidány podpisy a nové údaje

- přepracována stránka o hostivických církevních dějinách, kde byl do samostatné stránky přesunut přehled hostivických duchovních do roku 1734přehled katolických farářů a kaplanů po roce 1734

- v seriálu Stalo se před… připomínáme pád letadla v Hostivici přesně před 60 lety, 12. ledna 1954

 

1. ledna 2014

- významně změněna struktura Pramenů k hostivické historii: přejmenována řada E Pozemkové knihy, založeny nové řady – řada J Spolkové knihy (zatím bez svazků), řada K Školní kroniky, řada L Obecní schůze, řada M Farní matriky, řada O Soupisy obyvatel a řada P Panské knihy

- v řadě E Pozemkové knihy všechny ponechané svazky nahrány v nové verzi s upraveným označením

- v řadě G Obecní knihy rozděleny svazky podle toho, zda se týkají Hostivice, či Litovic, a zveřejněny znovu

- v řadě K Školní kroniky zveřejněna jako svazek č. 4 Pamětní kniha měšťanské školy v Hostivici 1934–1940 a 1945–1947 (PDF 686 kB) a jako svazek č. 5 Kronika hlavní školy v Hostivici 1940–1945 (PDF 459 kB); ostatní pamětní knihy se připravují

- do řady L Obecní schůze přesunuty z řady G jako svazky č. L1 a L2 již dříve zveřejněné zápisy ze schůzí litovického zastupitelstva z let 1877–1895 a 1895–1904 a nově zveřejněny jako svazek č. H1 zápisy z hostivického zastupitelstva a místní školní rady 1907–1913 (PDF 2 015 kB)

- do řady M Farní matriky přesunut z řady F jako nový svazek č. 1 rejstřík k matrikám narozených hostivické fary 1684–1817 (PDF 966 kB)

- v řadě N Národní výbory nově zveřejněn svazek č. 1 se zápisy ze schůzí MNV Litovice 1945–1949 (PDF 395 kB) a svazek č. 2 se zápisy ze schůzí MNV Hostivice 1945–1949 (PDF 296 kB)

- do řady O Soupisy obyvatel přesunuto z řady E Řízení dětí otců živých i sirotků Kladenského a Červenoújezdeckého panství z roku 1662 (PDF 298 kB)

- v řadě P Panské knihy nově zveřejněn jako svazek č. 1 „urbář“ červenoújezdeckého panství z roku 1629 (PDF 298 kB) a jako svazek č. 2 je sem přesunut z řady E urbář z roku 1662 (PDF 472 kB)

- všechny nově zveřejněné svazky jsou vytvořeny ve formátu PDF/A, který splňuje standardy pro elektronické dokumenty trvalejší hodnoty

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2014

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003