Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORIE WEBU

 

Úvod -> Historie webu -> 2021

 

 

ZMĚNY NA WEBU V ROCE 2021

 

4. prosince 2021

- v řadě O Pramenů k hostivické historii znovu zveřejněny první čtyři svazky soupisů poddaných – opraveno především určení Velké Dobré a Malé Dobré

- doplněny stoleté zápisy ze schůzí litovického zastupitelstva18. září 192110. listopadu 1921

- foto měsíce prosince

- návštěvnost za listopad

 

1. listopadu 2021

- rozhodl jsem se rozšířit v rámci příprav knih o dalších částech Hostivice genealogická data osob svázaných s Jenečkem na data o všech osobách se vztahem k nynější Hostivici, takže plním genealogický program (právě zpracovávám data ze 17. století) a zatím nepřipravuji nové dokumenty na tyto stránky

- opět doplnění na stránkách pohlednic z Hostivice a okolí, a to z období 50. až 80. let a hlavně ze současnosti

- odkaz na film natočený na hostivickém nádraží přesunut z titulní strany do zajímavostí

- foto měsíce listopadu

- návštěvnost za říjen

 

1. října 2021

- při zpracování soupisů poddaných pro řadu O Pramenů k hostivické historii postupně přicházíme na další a další souvislosti a objevujeme význam některých poznámek, ale také různé nepřesnosti při překladu německých výrazů či při čtení (v nejstarších svazcích má být často jméno Mářa místo Marie, špatně byly psány profese spojené s provozem ovčínů apod.); po průběžných dílčích opravách chyb objevených při používání soupisů proto nastal čas se před edicí dalších svazků vrátit k již vydaným a provést jejich celkovou revizi; nyní jsou zveřejněny opravené svazky č. 2 (soupis poddaných 1713), č. 3 (soupis poddaných 1720) a č. 4 (soupis poddaných 1739)

- další doplnění na stránkách pohlednic z Hostivice a okolí, a to z období 50. až 80. let a hlavně ze současnosti

- doplnění údajů na stránkách některých osobností (např. Stanislav Saifrt, Růžena Saifrtová a František Vodolán)

- foto měsíce října

- návštěvnost za září

 

1. září 2021

- v zářijovém Hostivickém měsíčníku vyšel rozhovor k nové knize o starých pohlednicích, který zařazuji na stránku Napsali o nás

- před sto lety proběhla schůze hostivického zastupitelstva 21. srpna 1921

- drobná doplnění na stránkách pohlednic z Hostivice a okolí, a to z období 50. až 80. let i ze současnosti

- foto měsíce září

- návštěvnost za srpen

 

1. srpna 2021

- v srpnu vyjde kniha Jiřího Kučery a Aleny Kučerové Hostivice a okolí od Tuchoměřic po Ořech na starých pohlednicích – na 444 stranách přestavuje staré pohlednice „malého formátu“ z centrální části okresu Praha-západ, z těchto měst a obcí: Tuchoměřice (Tuchoměřice, Pazderna a Kněžívka), Kněževes, Středokluky (Středokluky a Černovičky), Dobrovíz, Jeneč, Hostivice (Hostivice, Litovice, Jeneček a Břve), Chýně, Červený Újezd (s klášterem v Hájku), Ptice (Ptice, Dolní Podkozí a Chrbiny), Úhonice, Drahelčice, Rudná (Hořelice a Dušníky), Nučice, Chrášťany, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Chýnice, Zbuzany a Ořech; zahrnuty jsou také základní údaje o jednotlivých obcích a životopisy nejvýznamnějších vydavatelů pohlednic

- v souvislosti s vydáním knihy o starých pohlednicích byla zcela přepracována již zastaralá stránka o pohlednicích; byly staženy obrázky starých pohlednic, které jsou obsahem knihy, ale naopak jsou zveřejněny pro stejné území 20 obcí spadajících pod Městský úřad Hostivice jako pověřený obecní úřad novější pohlednice z 50. až 80. let 20. století a také pohlednice nedávné až současné

- v řadě O Pramenů k hostivické historii je zveřejněn soupis poddaných z roku 1751 (svazek č. 15, PDF, 238 stran A4, 1 156 kB) a dále dílčí oprava soupisu poddaných 1750 a soupisu poddaných 1749

- na stránce o školství částečně upraveny údaje o mateřských školách

- ve vystřihovánkách doplněna kaple poutní cesty do Hájku v barevnosti většiny kaplí

- v červenci 1921, před sto lety, schůzovalo jen litovické obecní zastupitelstvo, a to 9. července 1921 a 18. července 1921

- foto měsíce srpna

- návštěvnost za červenec

 

1. července 2021

- zveřejňování soupisů poddaných tachlovického panství v řadě O Pramenů k hostivické historii pokračuje soupisem poddaných 1750 (PDF 264 stran A4, 1 325 kB); zároveň je zveřejněna dílčí oprava soupisu poddaných 1749

- foto měsíce července

- návštěvnost za červen

 

1. června 2021

- při postupném zveřejňování soupisů poddaných tachlovického panství v řadě O Pramenů k hostivické historii se tentokrát dostalo na roky 1748 (PDF, 292 stran A4, 1 309 kB) a 1749 (PDF, 264 stran A4, 1 271 kB), zároveň je zveřejněna oprava soupisů poddaných z roku 1713, z roku 1740 a z roku 1747

- na základě upozornění návštěvníků těchto stránek byl doplněn životopis Bedřicha Lefflera i několika dalších obětí první světové války a dále byly upraveny nebo doplněny životopisy několika dalších osobností

- v květnu 1921 se schůze obecního zastupitelstva konala jen v Hostivici 5. května 1921

- foto měsíce června

- návštěvnost za květen

 

1. května 2021

- na stránce událostí zpracován přehled obětí první světové války – vojáků narozených nebo bydlících ve všech částech nynější Hostivice padlých v letech 1914 až 1918; údaje o některých padlých jsou podle zatím dostupných podkladů neúplné, snad se je podaří časem doplnit – jen k Janu Kudrnovi z Jenečka se nepodařilo najít vůbec nic; pátráním bylo zjištěno, že v jednom případě je na hostivickém pomníku uvedeno chybně křestní jméno (František Čermák místo Josefa Čermáka) a v jiném případě asi padlý válku přežil a v roce 1919 se znovu oženil, jen daleko od Hostivice (Matěj Starý); ponechána byla všechna jména obětí podle pomníků padlých, i když v některých případech je zařazení mezi oběti války problematické (sebevražda či úmrtí doma v době vojenské služby půl roku po válce)

- v návaznosti na doplnění životopisů obětí první světové války byly přepracovány také životopisy některých dalších osobností; i tak zde zůstává mnohé k dalšímu doplňování a upřesňování

- v dubnu 1921 se schůze obecního zastupitelstva konala jen v Litovicích 28. dubna 1921

- foto měsíce května

- návštěvnost za duben

 

1. dubna 2021

- v řadě O Pramenů k hostivické historii přidány další dva svazky – jako č. 10 soupis poddaných z roku 1746 (PDF 291 stran, 1 125 kB) a jako č. 11 soupis poddaných z roku 1747 (PDF 298 stran, 1 184 kB); zároveň jsou v této řadě zveřejněny opravy svazků č. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 (odstraněny nově objevené drobné chyby)

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevhostivického 12. března 1921, litovického 13. března 1921 a opět litovického 31. března 1921

- foto měsíce dubna

- návštěvnost za březen (nejvíce návštěv tentokrát z Německa, po Česku následují s odstupem Čína, Dánsko, Švédsko, Rusko, Slovensko a další)

 

1. března 2021

- v řadě E Pramenů k hostivické historii přidány dva svazky – šestý je purkrecht neb knihy gruntovní panství litovského z roku 1707 (219 stran, PDF 1 187 kB), který zachycuje směny polí provedené hrabětem Bredou v roce 1707 a vlastnictví statků v Litovicích, Břvích a Jenečku během skoro celého 18. století, a sedmý obsahuje nejstarší domkářské pozemkové knihy založené v roce 1748 (145 stran, PDF 792 kB)

- po dlouhé době je tu další vystřihovánka hostivické stavby, tentokrát litovické kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého

- v březnovém čísle Hostivického měsíčníku vyšel článek o výsledcích sčítání lidu 1869 až 2011

- doplněn další stoletý zápis ze schůze obecního zastupitelstva – tentokrát litovického 13. února 1921

- foto měsíce března

- návštěvnost za únor

 

1. února 2021

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevhostivického 15. ledna 1921 a litovického 23. ledna 1921

- foto měsíce února

- návštěvnost za leden

 

1. ledna 2021

- hostivický historický kalendář pro rok 2021 představuje staré obrazy zachycující Hostivici

- v Hostivickém měsíčníku vyšly v poslední době tyto články o hostivické historii: v listopadu 2020 400 let od bitvy na Bílé hoře a Břve v 16. století a v lednu 2021 Hostivický mariánský sloup v nové odborné knize; seriál o hostivickém zdravotnictví publikovaný v Hostivickém měsíčníku v létě a na podzim vycházel z údajů na tomto webu a není zde opakován

- v řadě E Pramenů k hostivické historii přidána jako svazek č. 5 purkrechtní kniha Tachlovice – Hostivice 1701–1789 (166 stran, 811 kB)

- v řadě O Pramenů k hostivické historii přidán jako svazek č. 9 soupis poddaných tachlovického panství z roku 1744 (271 stran, 1 054 kB) a starší svazky č. 4 až 8 zveřejněny znovu po opravách (pouze změny drobných nepřesností objevené při zpracování nového soupisu, zejména v Drahelčicích oprava jména Bezděk na Ježdík)

- doplněny další stoleté zápisy ze schůzí obecních zastupitelstevlitovického 25. listopadu 1920, hostivického 27. listopadu 1920 a litovického 26. prosince 1920 – a zveřejněn plán schůzí na rok 1921

- na základě podkladu od Mgr. Karla Drvoly ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně částečně rozšířeny údaje o Klubu českých velocipedistů Kmit ve Břvech

- foto měsíce ledna

- návštěvnost za prosinec

 

STARŠÍ ZMĚNY NA WEBU

 

Rok 2020

 

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

 

Rok 2015

 

Rok 2014

 

Rok 2013

 

Rok 2012

 

Rok 2011

 

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

 

 

Úvod -> Historie webu -> 2021

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003